ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

requester

R IH0 K W EH1 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -requester-, *requester*
CMU English Pronouncing Dictionary
REQUESTER R IH0 K W EH1 S T ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
要求者[ようきゅうしゃ, youkyuusha] (n) claimant; requester [Add to Longdo]
要求側[ようきゅうがわ, youkyuugawa] (n) {comp} requester; requesting SS user [Add to Longdo]
要求側SS利用者[ようきゅうがわエスエスりようしゃ, youkyuugawa esuesu riyousha] (n) {comp} requester; requesting SS user [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
要求者[ようきゅうしゃ, youkyuusha] requester [Add to Longdo]
要求側[ようきゅうがわ, youkyuugawa] requester, requesting SS user [Add to Longdo]
要求側SS利用者[ようきゅうがわSSりようしゃ, youkyuugawa SS riyousha] requester, requesting SS user [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 requester
   n 1: one praying humbly for something; "a suppliant for her
      favors" [syn: {petitioner}, {suppliant}, {supplicant},
      {requester}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top