ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

puffins

P AH1 F IH2 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -puffins-, *puffins*, puffin
CMU English Pronouncing Dictionary
PUFFINS P AH1 F IH2 N Z
PUFFIN P AH1 F IH2 N
PUFFING P AH1 F IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
puffins (n) pˈʌfɪnz (p uh1 f i n z)
puffin (n) pˈʌfɪn (p uh1 f i n)
puffing (v) pˈʌfɪŋ (p uh1 f i ng)
puffiness (n) pˈʌfɪnəs (p uh1 f i n @ s)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
puffin(พัฟ'ฟิน) n. นกทะเลจำพวก Fratercula และ Lunda

English-Thai: Nontri Dictionary
puffiness(n) ความบวม,ความพอง,ความโป่ง,ความท้วม,ความอ้วน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
puffin"A-hem!" Alice boasted, puffing up with pride.
puffinPuffing and panting we continued to run with renewed vigor.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกจมูกหลอดหางพลั่ว[nok jamūk løt hāng phlūa] (n, exp) EN: Wedge-tailed Shearwater  FR: Puffin fouquet [m] ; Puffin du Pacifique [m] ; Puffin à queue en coin [m] ; Puffin à queue fine [m] ; Puffin à queue pointue [m] ; Fouquet [m]
นกจมูกหลอดหางสั้น[nok jamūk løt hāng san] (n, exp) EN: Short-tailed Shearwater  FR: Puffin à bec grêle [m] ; Puffin à bec mince [m]
นกจมูกหลอดลาย[nok jamūk løt lāi] (n, exp) EN: Streaked Shearwater  FR: Puffin leucomèle [m] ; Puffin rayé [m] ; Puffin à face blanche [m]
นูน[nūn] (adj) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding  FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant
ผีเสื้อหนอนใบกุ่มอินทรา[phīseūa nøn bai kum inthrā] (n, exp) EN: Plain Puffin

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufblähung {f}puffing [Add to Longdo]
Geschwollenheit {f}puffiness [Add to Longdo]
paffen | paffend | pafft | paffteto puff away; puff | puffing away; puffing | puffs away; puffs | puffed away; puffed [Add to Longdo]
Schwarzschnabel-Sturmtaucher {m} [ornith.]Manx Shearwater (Puffinus puffinus) [Add to Longdo]
Commerson-Delfin {m}; Jacobiter {m} [zool.]Commerson's dolphin; black-and-white dolphin; sunk dolphin; Piebald dolphin; puffing pig (Cephalorhynchus commersonii) [Add to Longdo]
Schweinswal {m}; Kleiner Tümmler; Braunfisch {m}; Meeresschwein {n} [zool.]harbour porpoise; common porpoise; puffing pig (Phocoena phocoena) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぜいぜい;ぜえぜえ[zeizei ; zeezee] (adv,adv-to,vs) (on-mim) gasping for breath; puffing and panting; wheezing [Add to Longdo]
ぷっと[putto] (adv) (1) (See ふっと) puffing motion (when blowing, spitting, etc.); (2) pouting (with displeasure) [Add to Longdo]
エトピリカ[etopirika] (n) tufted puffin (ain [Add to Longdo]
角目鳥[つのめどり;ツノメドリ, tsunomedori ; tsunomedori] (n) (uk) horned puffin (Fratercula corniculata) [Add to Longdo]
西角目鳥[にしつのめどり;ニシツノメドリ, nishitsunomedori ; nishitsunomedori] (n) (uk) Atlantic puffin (Fratercula arctica) [Add to Longdo]
息切れ[いきぎれ, ikigire] (n,vs) (1) shortness of breath; panting; puffing; (2) running out of steam (e.g. economy); losing momentum; (P) [Add to Longdo]
喘ぎ[あえぎ, aegi] (n) (1) (See 喘ぐ・1) gasping; puffing; wheezing; (2) asthma [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top