ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

puffiness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -puffiness-, *puffiness*, puffines
English-Thai: Nontri Dictionary
puffiness(n) ความบวม,ความพอง,ความโป่ง,ความท้วม,ความอ้วน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
puffiness (n) pˈʌfɪnəs (p uh1 f i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschwollenheit {f}puffiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 puffiness
   n 1: an abnormal protuberance or localized enlargement [syn:
      {swelling}, {puffiness}, {lump}]
   2: lack of elegance as a consequence of being pompous and puffed
     up with vanity [syn: {ostentation}, {ostentatiousness},
     {pomposity}, {pompousness}, {pretentiousness}, {puffiness},
     {splashiness}, {inflation}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top