ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

psyched

S AY1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -psyched-, *psyched*, psych, psyche
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
psychedelic(adj) เกี่ยวกับยาทำให้ประสาทหลอน, Syn. hallucinatory, psychotomimetic
psychedelic(n) ยาทำให้ประสาทหลอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
psychedelic(ไซคีเดล'ลิค) adj.,n. (ยา) ซึ่งเกี่ยวกับหรือทำให้เกิดอาการหลอนประสาท, Syn. psychodelic.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
psychedelicสารก่ออาการโรคจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychedelic artศิลปะมนัสปรีดิ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Psychedelic artศิลปะมนัสปรีดิ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
psychedHe psyched himself up for the race.

CMU English Pronouncing Dictionary
PSYCHED S AY1 K T
PSYCHEDELIC S AY2 K AH0 D EH1 L IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
psychedelic (j) sˌaɪkɪdˈɛlɪk (s ai2 k i d e1 l i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
psychedelisch {adj} | psychedelische Drogen | psychedelisches Erlebnispsychedelic | psychedelics | psychedelic experience [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイケ[saike] (adj-na) (abbr) (See サイケデリック) psychedelic [Add to Longdo]
サイケデリック[saikederikku] (adj-na) psychedelic [Add to Longdo]
サイケデリックサウンド[saikederikkusaundo] (n) psychedelic sound [Add to Longdo]
サイケデリックロック[saikederikkurokku] (n) psychedelic rock [Add to Longdo]
気合を入れる;気合いを入れる;気合をいれる;気合いをいれる[きあいをいれる, kiaiwoireru] (exp,v1) (1) to fire oneself up; to give it one's all; to get psyched; to motivate oneself; (2) to fire someone up (with scolding, corporal punishment, etc.); to rouse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top