ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

providence

P R AA1 V AH0 D AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -providence-, *providence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
providence(n) พรหมลิขิต, See also: เหตุการณ์ที่เชื่อว่ากำหนดโดยพระเจ้า, Syn. destiny, superintendence
providence(n) ความสามารถในการจัดการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
providence(พรอฟ'วิเดินซฺ) n. การคุ้ม-ครองของพระเจ้าที่มีต่อสรรพสิ่งทั้งหลาย ที่พระองค์สร้างขึ้น., Syn. foresight, discretion

English-Thai: Nontri Dictionary
providence(n) การเตรียม,การคิดถึงภายหน้า,โชคชะตา
improvidence(n) ความเลินเล่อ,ความสะเพร่า,ความประมาท

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
providenceChance is a nickname for Providence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัพพัญญู(n) omnipotence, See also: providence, Syn. พระพุทธเจ้า, Count Unit: องค์, Thai Definition: ผู้รู้ทั่วหมายถึง พระบรมศาสดาในพระพุทธศาสนาคือ พระพุทธเจ้า, Notes: (บาลี)

CMU English Pronouncing Dictionary
PROVIDENCE P R AA1 V AH0 D AH0 N S
PROVIDENCE'S P R AA1 V AH0 D AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Providence (n) prˈɒvɪdns (p r o1 v i d n s)
providence (n) prˈɒvɪdəns (p r o1 v i d @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天意[tiān yì, ㄊㄧㄢ ㄧˋ, ] providence; the Will of Heaven, #19,597 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Providence (Stadt in USA)Providence (city in USA) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
皇天[こうてん, kouten] (n) providence; heaven [Add to Longdo]
守り(P);護り;守(io)[まもり, mamori] (n) (1) protection; defense; defence; (2) providence; (3) (abbr) (See 守り札,守り袋) amulet; charm; talisman; (P) [Add to Longdo]
上天[じょうてん, jouten] (n) heaven; God; Providence; the Supreme Being; the Absolute [Add to Longdo]
摂理[せつり, setsuri] (n,vs,adj-no) (divine) providence; dispensation; (P) [Add to Longdo]
天の助け[てんのたすけ, tennotasuke] (n) godsend; gift from providence [Add to Longdo]
天意[てんい, ten'i] (n) divine will; providence [Add to Longdo]
天心[てんしん, tenshin] (n) zenith; divine will; providence [Add to Longdo]
天道様[てんとうさま, tentousama] (n) the sun; providence; god [Add to Longdo]
彼方任せ;貴方任せ;あなた任せ[あなたまかせ, anatamakase] (exp) leaving everything to Buddha's providence; depending on others; leaving things to others [Add to Longdo]
仏縁[ぶつえん, butsuen] (n) Buddha's providence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Providence
   n 1: the capital and largest city of Rhode Island; located in
      northeastern Rhode Island on Narragansett Bay; site of
      Brown University [syn: {Providence}, {capital of Rhode
      Island}]
   2: the guardianship and control exercised by a deity; "divine
     providence"
   3: a manifestation of God's foresightful care for his creatures
   4: the prudence and care exercised by someone in the management
     of resources [ant: {improvidence}, {shortsightedness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top