ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

provenance

P R AA1 V AH0 N AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -provenance-, *provenance*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
provenance(n) แหล่งกำเนิด, ต้นกำเนิด, แหล่งที่มา, ต้นตอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหล่งที่มา[laengthīmā] (n, exp) EN: source ; origin ; root ; derivation ; base  FR: origine [f] ; provenance [f] ; source [f] (fig.)

CMU English Pronouncing Dictionary
PROVENANCE P R AA1 V AH0 N AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
provenance (n) prˈɒvənəns (p r o1 v @ n @ n s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 provenance
   n 1: where something originated or was nurtured in its early
      existence; "the birthplace of civilization" [syn:
      {birthplace}, {cradle}, {place of origin}, {provenance},
      {provenience}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top