ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

protege

P R OW1 T AH0 ZH EY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -protege-, *protege*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
protege(n) ผู้อยู่ในความคุ้มครอง
protegee(n) ผู้ได้รับการอุปถัมภ์ที่เป็นหญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
protege(โพร'ทะเ?) n. ผู้ที่ได้รับการคุ้มครอง,ผู้ที่อยู่ในอุปถัมภ์,บุตรบุญธรรม, Syn. woman
protegee(โพร'ทะเซ) n. protege ที่เป็นหญิง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
protégé: protected personคนในอารักขา [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Me, his old pupil, Iuring his protege to the dark side is such a Kodak moment.Me, นักเรียนเก่าของเขา luring protg ของเขา ไปยังด้านที่มืด เป็นเช่นช่วงเวลาที่โกดัก Balls of Fury (2007)
Hotch says nichols may have had a protege who turned on him.ฮอทช์บอกว่านิโคลอาจจะมีลูกบุญธรรม Amplification (2009)
Her little protege double-crossed us.สาวน้อยตัวแสบของคุณหักหลังพวกเรา Pandora (2011)
You killed your protege for a handful of worthless hemp seeds.คุณฆ่าเด็กที่คุณสร้างมาเอง เพื่อ เมล็ดกัญชาไร้ค่า Panama Red (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์[anurak] (v) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect  FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อภิบาล[aphibān] (v) EN: protect ; guard ; take care of ; look after  FR: protéger ; défendre ; prendre soin
อารักขา[ārakkhā] (v) EN: protect ; guard ; take care ; defend  FR: protéger ; sauvegarder
บัง[bang] (v) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct  FR: abriter ; s'abriter ; protéger
กำบัง[kambang] (v) EN: cover ; shield ; shelter ; veil ; make a shelter for ; hide ; screen ; protect  FR: abriter ; protéger
กำบังฝน[kambang fon] (v, exp) EN: shelter from the rain ; keep off the rain  FR: protéger de la pluie
กัน[kan] (v) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist  FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
เขตป่าสงวน[khēt pā sa-ngūan] (n, exp) EN: sanctuary  FR: réserve foretière [f] ; forêt protégée [f]
คุ้ม[khum] (v) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve  FR: protéger
คุ้มกัน[khumkan] (v) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve  FR: escorter ; convoyer ; protéger

CMU English Pronouncing Dictionary
PROTEGE P R OW1 T AH0 ZH EY2
PROTEGES P R OW1 T IH0 ZH EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
protege (n) prˈɒtəʤɛɪ (p r o1 t @ jh ei)

Japanese-English: EDICT Dictionary
子飼い[こがい, kogai] (n) protege [Add to Longdo]
妹分[いもうとぶん, imoutobun] (n) protegee; someone who one considers as a younger sister [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  protege
      n 1: a person who receives support and protection from an
           influential patron who furthers the protege's career

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top