ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prorogue

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prorogue-, *prorogue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prorogue(vt) ปิดประชุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prorogue(โพรโรก') vt. ยุติการประชุม,ปิดการประชุม., See also: prorogation n., Syn. defer

English-Thai: Nontri Dictionary
prorogue(vi) ปิดการประชุม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prorogue (v) prˈourˈoug (p r ou1 r ou1 g)
prorogued (v) prˈourˈougd (p r ou1 r ou1 g d)
prorogues (v) prˈourˈougz (p r ou1 r ou1 g z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prorogue
   v 1: hold back to a later time; "let's postpone the exam" [syn:
      {postpone}, {prorogue}, {hold over}, {put over}, {table},
      {shelve}, {set back}, {defer}, {remit}, {put off}]
   2: adjourn by royal prerogative; without dissolving the
     legislative body

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top