ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

probing

P R OW1 B IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -probing-, *probing*, prob
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Probingการวัดด้วยโพรบ, Example: การสำรวจชั้นกึ่งผิวดิน โดยใช้แท่งโพรบแทงลงไปในชั้นดิน [สิ่งแวดล้อม]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROBING P R OW1 B IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
probing (v) prˈoubɪŋ (p r ou1 b i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
探り[さぐり, saguri] (n) sounding; probing; probe; stylet; spy [Add to Longdo]
探測[たんそく, tansoku] (n) probing; sounding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 probing
   adj 1: diligent and thorough in inquiry or investigation; "a
       probing inquiry"; "a searching investigation of their
       past dealings" [syn: {inquisitory}, {probing},
       {searching}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top