ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

presaging

P R EH1 S IH0 JH IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -presaging-, *presaging*, presag
CMU English Pronouncing Dictionary
PRESAGING P R EH1 S IH0 JH IH0 NG
PRESAGE P R EH1 S IH0 JH
PRESAGED P R EH1 S IH0 JH D
PRESAGES P R EH1 S IH0 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
presaging (v) prˈɪsˈɛɪʤɪŋ (p r i1 s ei1 jh i ng)
presage (n) prˈɛsɪʤ (p r e1 s i jh)
presage (v) prˈɪsˈɛɪʤ (p r i1 s ei1 jh)
presaged (v) prˈɪsˈɛɪʤd (p r i1 s ei1 jh d)
presages (n) prˈɛsɪʤɪz (p r e1 s i jh i z)
presages (v) prˈɪsˈɛɪʤɪz (p r i1 s ei1 jh i z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
presage(n) ลางสังหรณ์, Syn. augur, forecast, predict

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
presage(เพรส'ซิจฺ) n. ลาง,ลางสังหรณ์,เครื่องแสดง,คำพยากรณ์,คำทำนาย. vt. บอกลาง,เป็นเครื่องแสดง,พยากรณ์,ทำนาย. vi. ทำนาย.

English-Thai: Nontri Dictionary
presage(n) ลาง,ความสังหรณ์ใจ,เครื่องแสดง,คำทำนาย,คำพยากรณ์
presage(vt) เป็นลาง,ทำนาย,เป็นเครื่องแสดง,ทำนาย,พยากรณ์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลางสังหรณ์(n) presage, See also: premonition, presentiment, Syn. ลางบอกเหตุ, ลาง, Example: ฉันมีลางสังหรณ์ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้, Thai Definition: สิ่งที่มาดลใจ ทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้น
สังหรณ์(v) forebode, See also: presage, have a premonition, Syn. สังหรณ์ใจ, Example: ผมสังหรณ์บางอย่างในใจว่า ผมอาจเป็นรายต่อไปที่ถูกทำร้าย, Thai Definition: รู้สึกคล้ายมีอะไรมาดลใจ ทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้น
ตั้งท่า(v) foreshadow, See also: betoken, forebode, predict, indicate, portend, presage, prefigure, Syn. ตั้งเค้า, ส่อเค้า, Example: สถานการณ์ทางเศรษฐกิจตั้งท่าว่าจะดีขึ้นหลังปีใหม่นี้
ตั้งท่า(v) foreshadow, See also: betoken, forebode, predict, indicate, portend, presage, prefigure, Syn. ตั้งเค้า, ส่อเค้า, Example: สถานการณ์ทางเศรษฐกิจตั้งท่าว่าจะดีขึ้นหลังปีใหม่นี้
บุพนิมิต(n) prognostication, See also: sign, omen, augury, presage, Example: ก่อนเกิดเหตุพระองค์พบบุพนิมิตเลือนลางในพระสุบิน, Thai Definition: ลางที่บอกเหตุขึ้นก่อน
ลางบอกเหตุ(n) omen, See also: portent, augury, presage, sigh (of things to come), Syn. ลางร้าย, Example: ท่านต้องได้รับเลือกอย่างแน่นอน เนื่องจากมีลางบอกเหตุมากมายหลายประการ
ส่อเค้า(v) indicate, See also: betoken, presage, point to, Syn. ส่อแวว, Example: ตลาดผงซักฟอกสูตรมาตรฐานส่อเค้ารบกันดุเดือดเลือดพล่านอีกครั้ง
ลางบอกเหตุ(n) omen, See also: portent, augury, presage, sigh (of things to come), Syn. ลางร้าย, Example: ท่านต้องได้รับเลือกอย่างแน่นอน เนื่องจากมีลางบอกเหตุมากมายหลายประการ
ส่อเค้า(v) indicate, See also: betoken, point to, presage, Syn. ส่อแวว, Example: ตลาดผงซักฟอกสูตรมาตรฐานส่อเค้ารบกันดุเดือดเลือดพล่านอีกครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ง[bong] (v) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide  FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
เค้า[khao] (n) EN: sign ; indication ; presage ; token ; portent  FR: signe [m] ; indication [f] ; présage [m]
ลาง[lāng] (n) EN: omen ; portent ; augury ; presage ; sign  FR: présage [m] ; augure [m] ; signe [m]
ลางดี[lāng dī] (n, exp) EN: auspicious omen  FR: bon présage [m] ; bon augure [m]
ลางไม่ดี[lāng mai dī] (n, exp) EN: evil omen ; ill omen  FR: mauvais présage [m] ; mauvais augure [m]
ลางร้าย[lāng rāi] (n, exp) FR: mauvais présage [m] ; mauvais augure [m]
ลางอุบาทว์[lāng ubāt] (n, exp) EN: ill omen  FR: mauvais présage [m] ; mauvais augure [m]
เป็นลาง[pen lāng] (x) FR: présager
สังหรณ์[sanghøn] (v) EN: forebode ; presage ; have a premonition  FR: pressentir ; avoir la prémonition ; avoir une intuition
ตั้งเค้า[tangkhao] (v) EN: forecast ; brew ; predict ; foretell ; foresee  FR: annoncer ; présager
ทำนาย[thamnāi] (v) EN: forecast ; foretell ; prophesy ; predict ; divine ; practise divination  FR: prédire ; présager ; prévoir ; prophétiser

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前奏[qián zòu, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄡˋ, ] prelude; presage, #22,489 [Add to Longdo]
计都[jì dū, ㄐㄧˋ ㄉㄨ, / ] concept from Vedic astronomy (Sanskrit Ketu), the opposite point to Rahu 羅睺|罗喉; imaginary star presaging disaster [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prophezeiung {f}presage [Add to Longdo]
ahnen | ahnend | ahnt | ahnteto presage | presaging | presages | presaged [Add to Longdo]
prophezeiendpresaging [Add to Longdo]
weissagend {adv}presagingly [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top