ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prejudge

P R IY0 JH AH1 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prejudge-, *prejudge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prejudge(vt) ตัดสินก่อน, See also: วินิจฉัยก่อนล่วงหน้า, Syn. presuppose, forejudge, presume

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prejudge(พรีจัดจฺ') vt. ตัดสินก่อน,วินิจฉัยก่อนล่วงหน้า., See also: prejudger n. prejudgment n. prejudgement n.

English-Thai: Nontri Dictionary
prejudge(vt) ตัดสินใจล่วงหน้า,วินิจฉัยล่วงหน้า

CMU English Pronouncing Dictionary
PREJUDGE P R IY0 JH AH1 JH
PREJUDGED P R IY0 JH AH1 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prejudge (v) prˌiːʤˈʌʤ (p r ii2 jh uh1 jh)
prejudged (v) prˌiːʤˈʌʤd (p r ii2 jh uh1 jh d)
prejudges (v) prˌiːʤˈʌʤɪz (p r ii2 jh uh1 jh i z)
prejudgement (n) prˌiːʤˈʌʤmənt (p r ii2 jh uh1 jh m @ n t)
prejudgements (n) prˌiːʤˈʌʤmənts (p r ii2 jh uh1 jh m @ n t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  prejudge
      v 1: judge beforehand, especially without sufficient evidence

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top