ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

potentate

P OW1 T AH0 N T EY2 T   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -potentate-, *potentate*
Possible hiragana form: ぽてんたて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
potentate[N] ผู้มีอำนาจมาก, See also: กษัตริย์, ผู้ปกครอง, Syn. monarch, sovereign

English-Thai: Nontri Dictionary
potentate(n) ผู้ปกครอง,ผู้มีอำนาจ,กษัตริย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
potentateผู้ทรงอำนาจสูงสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้า = จ้าว[n.] (jao = jāo) EN: master ; ruler ; potentate   FR: seigneur [m] ; maître [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POTENTATE    P OW1 T AH0 N T EY2 T
POTENTATES    P OW1 T AH0 N T EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
potentate    (n) pˈoutntɛɪt (p ou1 t n t ei t)
potentates    (n) pˈoutntɛɪts (p ou1 t n t ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  potentate
      n 1: a ruler who is unconstrained by law [syn: {dictator},
           {potentate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top