ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

posy

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -posy-, *posy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
posy(n) ดอกไม้, See also: ช่อดอกไม้, Syn. garland, corsage, bouquet
posy(n) คำขวัญสั้นๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
posy(n) ดอกไม้,ช่อดอกไม้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And not a cheap posy from a garage forecourt.แล้วก็ไม่เอาที่ไปเด็ดมาจากหน้าบ้านนะ Shaun of the Dead (2004)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
posy (n) pˈouziː (p ou1 z ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(kleiner) Blumenstrauß {m}; Sträußchen {n} | Blumensträuße {pl}posy | posies [Add to Longdo]
Motto {n} | Mottos {pl}posy | posies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  posy
      n 1: an arrangement of flowers that is usually given as a
           present [syn: {bouquet}, {corsage}, {posy}, {nosegay}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top