ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

posing

P OW1 Z IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -posing-, *posing*, pos
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
composing(คัมโพ'ซิง) n. การเรียงพิมพ์,การแต่ง,การเรียง, Syn. composition
imposing(อิมโพ'ซิง) adj. ประทับใจมาก, ซาบซึ้งใจมาก, เด่น, โอ่อ่า., See also: imposingly adv. imposingness n. very impressive

English-Thai: Nontri Dictionary
composing(n) การเรียงพิมพ์
imposing(adj) สง่างาม,ภูมิฐาน,โอ่อ่า,น่าประทับใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- That's good. She's a predator posing as a house pet.มาร์ล่า/ โอว โอ้ โอ้วววว! Fight Club (1999)
It looks like you're posing for Michelangelo's Pieta of the poor!จะโพสต์ท่าเป็นรูปปั้น ของไมเคิลแองเจโล่รึไง Malèna (2000)
It was 10 years ago I met her when she was posing as a geishaเมื่อสิบปีก่อน ผมได้ผมกับแม่ของเขา ตอนนั้นเป็นเกอิชา Always - Sunset on Third Street (2005)
'Cause you are posing as a gay for money.เพราะนายโกหกน่ะสิ ต้องแกล้งเป็นเกย์เพราะอยากได้เงิน Go Go G-Boys (2006)
Now, imagine you been posing all day.ที่นี้ ลองคิดดู นายจะได้ยังงั้นทั้งวัน The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
- Huh? - We're posing together.หา เราต้องเป็นแบบคู่กันเหรอ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
And she's posing as my girlfriend.แถมเธอติ๊งต่างเป็นแฟนผม Chuck Versus the Helicopter (2007)
Man, posing as an officer, exposed your sister to the poison.คนที่ปลอมตัวเป็นตำรวจวางยาเธอ Chuck Versus the Truth (2007)
Were you posing for the camera?นายโพสท่านั้นตอนถ่ายคัดตัวงั้นเหรอ Attack on the Pin-Up Boys (2007)
Like that, Scandinavian pine posing as English oak.ดูสิ ใช้ไม้สนสแกนดิเนเวียแทนไม้โอ๊คอังกฤษ RocknRolla (2008)
She was posing as a Pita Parlour delivery girl.เธอปลอมตัวเป็นสาวส่งอาหาร Chuck Versus the Marlin (2008)
Bryce will be posing as Sarah's husband.ไบร์ซจะมาเป็นสามีซาร่า Chuck Versus the Break-Up (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หากว่า[hāk wā] (conj) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that  FR: pourvu que ; à condition que
การแต่งเพลง[kān taeng phlēng] (n, exp) EN: composing a song ; writing a music ; composition  FR: composition musicale [f]
ข้อโต้แย้ง[khøtōyaēng] (n) EN: argument ; counter-argument ; objection ; point in opposition ; opposing view ; dispute ; disagreement ; contention
โอ่อ่า[ō-ā] (adj) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty  FR: imposant ; grandiose ; majestueux
เผื่อ[pheūa] (x) EN: as ; if ; supposing ; in case  FR: si ; au cas où
เผื่อว่า[pheūa wā] (conj) EN: if ; supposing ; in case
ถ้าหาก[thāhāk] (conj) EN: if ; providing (that) ; provided (that) ; supposing ; in case
ถ้าหากว่า[thāhāk wā] (conj) EN: if ; supposing (that) ; in case ; providing that  FR: pourvu que ; à condition de
ถ้าว่า[thā wā] (conj) EN: if ; in case ; provided that ; supposing (that)  FR: en cas de

CMU English Pronouncing Dictionary
POSING P OW1 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
posing (v) pˈouzɪŋ (p ou1 z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fragestellung {f}posing of a question; formulation of a question [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
でんと[dento] (adv) imposingly; heavily; conspicuously; in a dignified manner [Add to Longdo]
と仮定して[とかていして, tokateishite] (exp) assuming that ...; supposing that ... [Add to Longdo]
威風堂堂;威風堂々[いふうどうどう, ifuudoudou] (adj-no,adj-t,adv-to) being majestic; with great pomp and circumstance; with an imposing air [Add to Longdo]
威風凛々;威風凛凛[いふうりんりん, ifuurinrin] (adj-t,adv-to) (arch) awe-inspiring; majestic; commanding; stately; with an imposing air; in a stately (dignified) manner [Add to Longdo]
移着[いちゃく, ichaku] (n,vs) adhering or embedding of wear debris in the opposing surface [Add to Longdo]
陰爻[いんこう, inkou] (n) (See 爻) yin yao (broken line composing one third of a trigram) [Add to Longdo]
歌心[うたごころ, utagokoro] (n) (waka) poetic sentiment; waka-composing mood; solid grounding in waka; meaning of a waka poem [Add to Longdo]
花鳥諷詠[かちょうふうえい, kachoufuuei] (exp) (See 花鳥風月) the beauties of nature as the key poetic theme; the central theme in composing poetry (haiku) must be the beauties of nature and the harmony that exist between nature and man. (The slogan of the Hototogisu School of modern Japanese haiku) [Add to Longdo]
苛斂誅求[かれんちゅうきゅう, karenchuukyuu] (n) imposing exacting (crushing, oppressive) taxes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 posing
   n 1: (photography) the act of assuming a certain position (as
      for a photograph or portrait); "he wanted his portrait
      painted but couldn't spare time for the sitting" [syn:
      {sitting}, {posing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top