ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

porridge

P AO1 R AH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -porridge-, *porridge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
porridge(n) อาหารเช้าที่ทำจากข้าวโอ๊ตใส่น้ำหรือนม, Syn. oatmeal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
porridge(พอ'ริดจฺ) n. ข้าวต้ม,ข้าวต้มข้าวโอต,ข้าวต้มข้าวสาลี

English-Thai: Nontri Dictionary
porridge(n) ข้าวต้ม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Porridge with everything.ข้าวต้มกับทุกสิ่ง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I made some porridge have some later.พี่ทำข้าวต้มไว้ให้แล้ว ไว้ค่อยทานทีหลังนะ Romance of Their Own (2004)
Fancy my porridge à la walnuts?คือการที่คุณจับเอาเสียง ของคนเดินดินขึ้นมาเสนอ King Kong (2005)
Put some laxative into his porridge or something.เราก็ใส่ยาถ่ายลงในโจ๊กแล้วให้พวกเขากินไง Episode #1.7 (2009)
How can you use the sacred porridge in such a devious ploy?เธอใช้ข้าวโอ๊ตต้มได้ยังไง ช่างเป็นอุบายที่คดเคี้ยวจริงๆ Episode #1.7 (2009)
All along, porridge brings... health to those who are sick, consolation to those who are weary.ยังไงก็ตาม .. ข้าวโอ๊ตต้ม .. ก็ทำให้ .. Episode #1.7 (2009)
It's not a rice shop but a porridge shop.ไม่ใช่ร้านข้าว แต่เป็นร้านซุปต่างหาก Episode #1.7 (2009)
I'm at the porridge shop, and I'm super busy.ฉันอยู่ร้านโจ๊กและโคตรยุ่ง Episode #1.8 (2009)
Jan Di, which porridge shop are you talking about?จันดี, ร้านโจ๊กไหนที่เธอกำลังพูดถึงอยู่น่ะ? Episode #1.8 (2009)
Not that, they work part time at a porridge shop.ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างงั้น สองคนนั้น ทำงานในร้านข้าวต้ม Episode #1.9 (2009)
Grandfather, why are you acting like this in a porridge shop?คุณตาคะ ทำยังกับที่นี่เป็นร้านขายซุปหรือยังไง Episode #1.13 (2009)
He has to eat porridge in the morning?เช้าๆอย่างนี้ ลองกินข้าวต้มข้าวโอ๊ตมั้ยคะะ? Episode #1.13 (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มธุปายาส(n) rice porridge, See also: porridge made of boiled rice, sugar and honey, Syn. ข้าวทิพย์, Example: สมัยโบราณ ในฤดูสารทจะมีพิธีกวนข้าวทิพย์หรือมธุปายาส, Thai Definition: ข้าวปายาสเจือน้ำผึ้ง ใช้เป็นของหวานในงานรื่นเริง, Notes: (บาลี)
ม้วย(n) porridge, See also: gruel, Syn. ข้าวต้ม, Example: คนจีนชอบกินม้วยตอนเช้าๆ, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจ๊ก[jōk] (n) EN: rice porridge ; rice gruel ; rice soup ; congee ; broken-rice congee  FR: bouillie de riz [f] ; potage de riz [m]
ตักข้าวต้ม[tak khāo tom] (v, exp) EN: ladle porridge  FR: servir la bouillie à la louche

CMU English Pronouncing Dictionary
PORRIDGE P AO1 R AH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
porridge (n) pˈɒrɪʤ (p o1 r i jh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
稀饭[xī fàn, ㄒㄧ ㄈㄢˋ, / ] porridge; gruel, #10,386 [Add to Longdo]
[qù, ㄑㄩˋ, ] porridge, #416,635 [Add to Longdo]
[mén, ㄇㄣˊ, ] porridge; rice sprouts, #866,488 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haferbrei {m}; Porridge {m} [cook.]porridge [Br.]; oatmeal [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お粥;御粥[おかゆ, okayu] (n) thin rice porridge; watery cooked rice; rice gruel [Add to Longdo]
ポリッジ[porijji] (n) porridge [Add to Longdo]
[かゆ, kayu] (n) thin rice porridge; watery cooked rice; rice gruel; (P) [Add to Longdo]
薬石[やくせき, yakuseki] (n) (1) various medicines; medical treatment; (2) supper in a Zen temple; rice porridge served for supper in a Zen temple [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  porridge
      n 1: soft food made by boiling oatmeal or other meal or legumes
           in water or milk until thick

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top