ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plunked

P L AH1 NG K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plunked-, *plunked*, plunk, plunke
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just plunked you in the middle without the benefit of your memories.แค่โยนเจ้ามาใส่ไว้ที่นี่ โดยไม่มีความทรงจำเก่าก็เท่านั้น It's a Terrible Life (2009)
Just plunked you in the middle without the benefit of your memories.แค่โยนเจ้ามาใส่ไว้ที่นี่ โดยไม่มีความทรงจำเก่าก็เท่านั้น It's a Terrible Life (2009)
Find a secure place and plunk your asses down.หาสถานที่ปลอดภัย และหย่อนก้นลงไป Darkness (2009)
And I pulled and then kaplunk, kaboom.แล้วพอชั้นดึงมันก็... Bloodlines (2010)
But just because you've got some carbon with the atoms stacked neatly, you expect me to plunk down thousands of dollars.ที่เอาไว้ย่างบาร์บีคิว เพียงแค่ เพราะเรามีคาร์บอนที่ เรียงอะตอมอย่างเป็นระเบียบ The Shiny Trinket Maneuver (2012)
If you didn't have 10 mil to plunk down on an apartment, she wasn't your girl.สาวน้อยคนนี้ทำงานอะไรนะ เธอทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่มีลูกค้าชั้นดี Once Upon a Crime (2012)
How whoopsey-splunkers.มันสุดติ่งกระดิ่งหมุน! The BFG (2016)
I had hoped it was merely due... to some oversight.Toot Whistle Plunk and Boom und Paul Bunyan. Sleeping Beauty (1959)
Splunk!Splunk. How to Murder Your Wife (1965)
I especially care for the "splunk".Besonders gelungen finde ich das "splunk". How to Murder Your Wife (1965)
He's going to enjoy a joke with lady Arabella Plunkett. She hopes to go into films.Er hat seinen Spaß mit Lady Arabella Plunkett... die zum Film will. The Naked Ant (1970)
Oh, my name is Plunkett, just came up from SpringfieldMein Name ist Plunkett, ich komme gerade aus Springfield. The Front Page (1974)
Look Mr. Plunkett about this reprieve, we can't accept it.Mr. Plunkett, wegen diesem Aufschub, wir können den nicht annehmen. The Front Page (1974)
You see, I came down from Springfield, Plunkett is the name.Ich komme aus Springfield, Plunkett ist der Name. The Front Page (1974)
With our friend, Mr. Plunkett.- Mit unserem Freund, Mr. Plunkett. The Front Page (1974)
- Plunkett?- Plunkett? The Front Page (1974)
Jonathan Plunkett is only a year older than I am and he rides with his papa.Jonathan Plunkett ist kaum älter als ich, und er darf schon mit seinem Papa jagen. Barry Lyndon (1975)
They got Plunkett out of the pocket! He's lookin' to pass!Plunkett kann sich befreien und macht sich zum Pass bereit. Steele Sweet on You (1984)
- Right. - [ Shouting ] - They got Plunkett out of the pocket!Plunkett kann sich befreien und macht sich zum Pass bereit. Steele Sweet on You (1984)
Mr. Van Horne, my name is Travis Plunkett, and I've admired you for a long time, and I was just wondering maybe you could...Mein Name ist Travis Plunkett. Ich bewundere Sie. Ich wollte fragen... Read My Lips (1988)
This is Travis Plunkett.- Das ist Travis Plunkett. Read My Lips (1988)
Ladies and Gentlemen, Travis Plunkett and Oscar.Ladys und Gentlemen, Travis Plunkett und Oscar. Read My Lips (1988)
Travis Plunkett and Oscar.Travis Plunkett und Oscar. Read My Lips (1988)
Travis Plunkett.- Travis Plunkett aus dem Club. Read My Lips (1988)
No, no! Stay up! - Bye, Dad!Habt ihr den Splunk gesehen? The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
I know who's responsible for this!Vorsicht, nicht den Boden berühren, sonst holt euch der Splunk. The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
Be careful, and don't touch the floor.Hier läuft ein Splunk frei herum. The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
And a very comfortable one at that. But no child can live alone. No, no, no.Aber an Ihrer Stelle würde ich Freitag wiederkommen... heute ist nämlich Splunktag, die Viecher sind überall. The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
Reading, writing, arithmetic, history, geography, all those things that a person has to know.Das war eine Splunkfalle. Sie sind eine Plage. - Sie wollen an mein Gold. The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
Wake me if you need me. And keep your eyes peeled.Versprochen, mit dieser alten Waffe verteidige ich uns... selbst wenn ein Splunk angreift. The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
I assume you called in regard to the mortgage payment on Castle Plunkett... unfortunately still delayed by what seems to be our endless postal strike.Sie rufen sicher wegen der Rate auf die Hypothek von Schloss Plunkett an die leider immer noch von diesem scheinbar endlosen Poststreik aufgehalten wird. High Spirits (1988)
It is simply Peter, Peter Plunkett.Ich heiße schlichtweg Peter, Peter Plunkett. High Spirits (1988)
So, what you are saying is that... if I don't come up with the money in three weeks... you will foreclose and take over Castle Plunkett.Sie wollen mir also sagen dass Sie, wenn ich nicht innerhalb von drei Wochen das Geld auftreibe die Hypothek kündigen und Schloss Plunkett übernehmen. High Spirits (1988)
Castle Plunkett!Schloss Plunkett! High Spirits (1988)
The accommodations are strictly modern, in so far as renovations... have been consistent with maintaining the ectoplasmic ambiance... of Castle Plunkett and environs.Die Unterbringung ist sehr modern, und bei der Sanierung wurde das ektoplasmatische Ambiente von Schloss Plunkett und Umgebung bewahrt. High Spirits (1988)
Now here, within the confines of Castle Plunkett itself... we come to the infamous Wailing Willow, from which the Brogan Banshee... angis reputed to wail and howl from time to time.Und jetzt, schon auf dem Gelände von Schloss Plunkett erreichen wir die berüchtigte Jammernde Weide, aus der man die Brogan-Todesfee angeblich von Zeit zu Zeit jammern und heulen hört. High Spirits (1988)
Welcome to Castle Plunkett!Willkommen auf Schloss Plunkett! High Spirits (1988)
Mr. Plunkett, what is this Whiting Anglais?Mr. Plunkett, was ist Weißfisch Anglais? High Spirits (1988)
No, a parapsychologist, Mr. Plunkett.Nein, ein Parapsychologe, Mr. Plunkett. High Spirits (1988)
Mr. Plunkett.Mr. Plunkett. High Spirits (1988)
Mary Plunkett.Mary Plunkett. High Spirits (1988)
She died right here, in Castle Plunkett, 200 years ago.Sie starb direkt hier auf Schloss Plunkett, vor 200 Jahren. High Spirits (1988)
- Plunkett!- Plunkett! High Spirits (1988)
You're finished, Plunkett!Sie sind erledigt, Plunkett! High Spirits (1988)
- What's going on here, Mr. Plunkett?- Was ist hier los, Mr. Plunkett? High Spirits (1988)
Why should you Americans care if I lose my home... Castle Plunkett... and the villagers lose their only means of employment?Was macht es euch Amerikanern aus, wenn ich mein Zuhause verliere Schloss Plunkett und wenn die Leute hier ihre einzige Möglichkeit zu arbeiten verlieren? High Spirits (1988)
- I care, Mr. Plunkett.- Mir macht es was aus, Mr. Plunkett. High Spirits (1988)
He hates the Plunketts.Er hasst die Plunketts. High Spirits (1988)
- I'm Mary Plunkett.- Ich bin Mary Plunkett. High Spirits (1988)
- Shut up, Plunkett!- Klappe, Plunkett! High Spirits (1988)
Plunkett, I would rather walk into town in this suit of armor... and spend the night in a stable... than to spend one more second in this hellhole!Plunkett, lieber würde ich in dieser Rüstung in die Stadt laufen und die Nacht in einem Stall verbringen als noch eine Sekunde in dieser Hölle zu verbringen! High Spirits (1988)

CMU English Pronouncing Dictionary
PLUNKED P L AH1 NG K T
PLUNK P L AH1 NG K
PLUNKER P L AH1 NG K ER0
PLUNKERS P L AH1 NG K ER0 Z
PLUNKETT P L AH1 NG K IH0 T
PLUNKING P L AH1 NG K IH0 NG
PLUNKITT P L AH1 NG K IH0 T

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plunk(vi) ดีดสายดนตรี (ในลักษณะที่ไม่เชี่ยวชาญ)
plunk(vt) โยนอย่างแรง, Syn. drop, plop
plunk(n) เสียงดีดสายดนตรี (ในลักษณะที่ไม่เชี่ยวชาญ)
plunk for(phrv) ออกเสียงเลือกตั้ง, Syn. plump for
plunk down(phrv) กระแทก, See also: วางลงอย่างแรง, Syn. plank down, plonk down, plump down
plunk down(phrv) จ่ายเงินแล้ว, Syn. plank down, plank out, plonk down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plunk(พลังคฺ) vt. เสียบปลั๊ก,โยนเสียงดัง. vi. ตกลงฮวบ,ดีดสายดนตรีดัง. adv. พอเหมาะพอดี

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plunkHeaving a great sigh I plunk my bread on the table and flump on to the chair.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plunk (n) plˈʌŋk (p l uh1 ng k)
plunks (n) plˈʌŋks (p l uh1 ng k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hinschmeißen; schmeißen | hinschmeißendto plonk down; to plunk | plonking down; plunking down [Add to Longdo]
schmeißen; knallento plonk; to plunk [Add to Longdo]
schmiss hinplunked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どすっ[dosutsu] (adv-to) (See どすん) kerplunk; smack; bang [Add to Longdo]
どっかり[dokkari] (adv-to) (on-mim) plunk (down something heavy); flump (into a chair) [Add to Longdo]
ポロン;ポロロン;ポロンポロン;ぽろろん[poron ; pororon ; poronporon ; pororon] (n,adv-to) (on-mim) strumming; thrumming; plunking; plonking [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top