ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

planking

P L AE1 NG K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -planking-, *planking*, plank
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
planking(n) แผ่นกระดานสำหรับปูพื้น, Syn. plank, floor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
planking(แพลง'คิง) n. แผ่นกระดานสำหรับปูพื้น,การปูกระดาน

CMU English Pronouncing Dictionary
PLANKING P L AE1 NG K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
planking (v) plˈæŋkɪŋ (p l a1 ng k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
舟棚;船棚;船枻[ふなだな, funadana] (n) (obsc) planking (on a wooden ship) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 planking
   n 1: planks collectively; a quantity of planks
   2: (nautical) a covering or flooring constructed of planks (as
     on a ship)
   3: the work of covering an area with planks

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top