ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

planked

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -planked-, *planked*, plank, planke
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
planked (v) plˈæŋkt (p l a1 ng k t)
plank (v) plˈæŋk (p l a1 ng k)
planks (v) plˈæŋks (p l a1 ng k s)
planking (v) plˈæŋkɪŋ (p l a1 ng k i ng)
plankton (n) plˈæŋktən (p l a1 ng k t @ n)
gangplank (n) gˈæŋplæŋk (g a1 ng p l a ng k)
plank-bed (n) plˈæŋk-bɛd (p l a1 ng k - b e d)
gangplanks (n) gˈæŋplæŋks (g a1 ng p l a ng k s)
plank-beds (n) plˈæŋk-bɛdz (p l a1 ng k - b e d z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plank(n) แผ่นกระดาน, See also: ไม้กระดาน, Syn. board, beam, strake
plank(n) สิ่งค้ำจุน
plank(n) เวทีที่นักการเมืองยืนพูดหาเสียง
plank(vt) ปูกระดาน
plank(vt) ปรุงอาหารกระทะร้อน
plank(sl) งี่เง่า
planking(n) แผ่นกระดานสำหรับปูพื้น, Syn. plank, floor
plankton(n) สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากในน้ำ
gangplank(n) สะพาน / ไม้พาดให้ขึ้นลงเรือ, Syn. gankway, gradient
plank down(phrv) จ่ายเงินแล้ว, See also: จ่ายให้เพื่อโอ้อวด
planktonic(adj) เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่ลอยอยู่ในน้ำ
planktonic shrimp(n) เคย, See also: สัตว์ทะเลตัวเล็กมากรูปร่างคล้ายกุ้ง ใช้หมักเกลือทำกะปิ
thick as two short planks(sl) งี่เง่ามาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gangplankn. สะพานขึ้นหรือลงเรือ., Syn. gangway
plank(แพลงคฺ) n. แผ่นกระดาน,ไม้กระดาน,สิ่งค้ำจุน,สาระสำคัญของนโยบาย. vt. ปูกระดาน
planking(แพลง'คิง) n. แผ่นกระดานสำหรับปูพื้น,การปูกระดาน
plankton(แพลงคฺ'เทิน) n. สิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว์) เล็ก ๆ ที่ลอยอยู่ในน้ำตามธรรมชาติ, See also: plantonic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
gangplank(n) สะพานลงเรือ,ทางเดินในเรือ
plank(n) ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน
plank(vt) ปูกระดาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudoplakton; epiplanktonแพลงก์ตอนเทียม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
planktonแพลงก์ตอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plankton bloomแพลงก์ตอนสะพรั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
phytoplanktonแพลงก์ตอนพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gangplanksสายประสานงานระดับล่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
epiplankton; pseudoplanktonแพลงก์ตอนเทียม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zooplanktonแพลงค์ตอนสัตว์ [TU Subject Heading]
Freshwater zooplanktonแพลงค์ตอนสัตว์น้ำจืด [TU Subject Heading]
Phytoplanktonแพลงค์ตอนพืช [TU Subject Heading]
Planktonแพลงค์ตอน [TU Subject Heading]
Plankton populationsประชากรแพลงค์ตอน [TU Subject Heading]
Planktonแพลงก์ตอน, Example: สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและใหญ่ที่ล่องลอยอยู่ใน น้ำ ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ด้วยตัวเอง หรือเคลื่อนที่ด้วยตัวเองได้เพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่ต้องอาศัย กระแสน้ำและลมช่วยพัดพาไป แพลงก์ตอนมีการปรับตัวในด้านรูปร่างและ อวัยวะเป็นพิเศษ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพที่ต้องมีชีวิตล่องลอยอยู่ในน้ำได้ดี เช่น การลดขนาดของเซลล์ลง มีลำตัวกว้างแบน มีลักษณะเป็นแถบหรือเส้น บางชนิดมีหนามหรือระยางค์ แพลงก์ตอนส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่บางชนิดก็มีขนาดใหญ่ เช่น แมงกะพรุน เราสามารถแบ่งแพลงก์ตอนออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ Phytoplankton และ Zooplankton และยังอาจแบ่งตามลักษณะการดำรงชีวิตและวงจรชีวิตเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ Holoplankton และ Meroplankton [สิ่งแวดล้อม]
Meroplanktonแพลงก์ตอนชั่วคราว, Example: แพลงก์ตอนสัตว์ที่ดำรงชีวิตเป็นแพลงก์ตอนระยะ เวลาหนึ่งแล้ว เปลี่ยนแปลงเป็นเนคตอน หรือเบนโทสในระยะตัวเต็มวัย เช่น ตัวอ่อนของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และตัวอ่อนของปลา เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Holoplanktonแพลงก์ตอนถาวร, Example: แพลงก์ตอนพืชและสัตว์ที่ดำรงชีวิตเป็น แพลงก์ตอนตลอดชีพ นับตั้งแต่เกิดเป็นตัวจนถึงระยะโตเต็มที่ เช่น ไดอะตอม สาหร่าย กุ้งเคย หวีวุ้น เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Phytoplanktonแพลงก์ตอนพืช, Example: สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตัวเอง มีบทบาทเป็นผู้ผลิตให้กับ แหล่งน้ำ ได้แก่ ไดอะตอม ไดโนแฟลกเจลเลต สาหร่าย (algae)ชนิดต่างๆ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Zooplanktonแพลงก์ตอนสัตว์, Example: สิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตด้วยการกินแพลงก์ตอน พืชเป็นอาหาร ได้แก่ ตัวอ่อนของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังต่างๆ กุ้งเคย โรติเฟอร์ แมงกะพรุน เป็นต้น แพลงก์ตอนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตในทะเลจะเป็นแพลงก์ตอนขนาดเล็ก และพบในผิวน้ำตอนบนที่มีแสงสว่างเพื่อให้ได้รับแสงอาทิตย์เต็มที่ รวมทั้งทำให้สามารถแบ่งเซลล์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากแพลงก์ตอนแล้ว สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในมวลน้ำคือพวกที่ว่ายน้ำได้เป็นอิสระ เช่น ปลา ปลาหมึก กุ้ง เต่าทะเล และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล เช่น พะยูน [สิ่งแวดล้อม]
stop plankstop plank, แผงกั้นน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
plankplank, แผ่นกั้นน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
walkway plankwalkway plank, อาคารแผ่นพื้นทางข้าม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
plankton(n) แพลงก์ตอน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plankHe hammered nails into the plank.
plankWhales feed on plankton and small fish.
plankHe upped one end of the plank.
plankThe plank froze to the ground.
plankMost whales feel on plankton.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้(n) log, See also: lumber, timber, plank, Syn. ท่อนไม้, แผ่นไม้, Example: โต๊ะที่ทำจากไม้ไม่ขึ้นสนิมก็จริงแต่มันก็ผุไปตามเวลา, Count Unit: ท่อน, อัน, แผ่น, Thai Definition: เนื้อของต้นไม้ที่ใช้ทำสิ่งของต่างๆ มีลักษณะเป็นท่อน แผ่น หรือดุ้น เป็นต้น
เขี้ยวตะขาบ(n) centipede fang shaped pliers, See also: double-spiked fastener used to join planks, Example: เขี้ยวตะขาบที่อยู่บนหลังคาขึ้นสนิมจนจะพังอยู่แล้ว, Thai Definition: เหล็กที่ทำเป็นหมุดใช้ยึดกระดาน
ปะกำ(n) plank, See also: boards for holding things together, Syn. ไม้ปะกำ, Example: เขาใช้ปะกำหาบคานของ 2 กระจาดด้วยความหนัก, Count Unit: ตัว, อัน, Thai Definition: ไม้ที่ทำเป็น 2 ขาสำหรับคาบไม้อื่น
มือลิง(n) rib of a boat, See also: plank to be attacked to the boat side, Count Unit: มือลิง, Thai Definition: ไม้สำหรับติดข้างเรือ อยู่ในระหว่างกงหรือต่อจากกง
มือสี(n) handle of a rice-husking wheel, See also: plank extending from the rice mill to be hooked, Count Unit: อัน, Thai Definition: ไม้ที่ยื่นออกมาจากเครื่องสีข้าวสำหรับเอาขอสับ
ถีบกระดาน(v) propel a plank on mud bank, Syn. ไสกระดาน, Example: ชาวบ้านถีบกระดานออกไปเก็บหอยบริเวณชายเลน, Thai Definition: นั่งบนกระดาน แล้วเอาเท้าถีบเลนให้กระดานแล่นไป
ไม้กระดาน(n) board, See also: planks, deal, strip, slat, Syn. ไม้แผ่น, ไม้ระแนง, Example: เรือนนอนปูพื้นด้วยไม้กระดาน, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: ไม้ซุงที่เลื่อยออกเป็นแผ่นๆ
ไม้นิ้ว(n) a board with 1 inch thickness, See also: a plank with 1 inch thickness, 1-inch-thick board, 1-inch-thick plank, Thai Definition: แผ่นกระดานหน้า 1 นิ้ว เรียกว่า ไม้นิ้ว
ไม้แผ่น(n) board, See also: plank, lath, strip, slat, Example: ไม้ท่อนที่มีขนาดใหญ่นำไปแปรรูปโดยเลื่อยให้เป็นไม้แผ่นมีขนาดต่างๆ ตามความประสงค์ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน, Count Unit: เล่ม
กระดาน(n) board, See also: plank, batten, Example: สะพานนี้ทำด้วยกระดานเพียงแผ่นเดียว, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: ไม้ซุงที่เลื่อยเป็นแผ่นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝากระดาน[fākradān] (n) EN: wall plank ; wall board ; wooden wall ; wooden partition ; partition board  FR: cloison en bois [f]
กระดาน[kradān] (n) EN: board ; plank ; deal ; batten  FR: planche [f]
ไม้[māi] (n) EN: log ; stick ; plank  FR: bâton [m]
ไม้กระดาน[mai kradān] (n) EN: board ; plank  FR: planche (en bois) [f]
ไม้นิ้ว[māi niū] (n, exp) EN: 1-inch-thick board ; 1-inch-thick plank  FR: planche d'une épaisseur d'un pouce [f]
มือลิง[meūling] (n) EN: planks fastened between the ribs of a boat ; rib of a boat
แผ่นกระดาน[phaen kradān] (n, exp) EN: plank  FR: planche [f] ; planchette [f]
แพลงก์ตัน[phlaēngtan] (n) EN: plankton  FR: plancton [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLANK P L AE1 NG K
PLANKS P L AE1 NG K S
PLANKING P L AE1 NG K IH0 NG
PLANKTON P L AE1 NG K T AH0 N
GANGPLANK G AE1 NG P L AE2 NG K
PLANKTONIC P L AE0 NG K T AA1 N IH0 K
PHYTOPLANKTON F AY2 T OW0 P L AE1 NG T AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǎn, ㄅㄢˇ, ] board; plank; plate; slab; stiff; unnatural; pedal, #1,446 [Add to Longdo]
木板[mù bǎn, ㄇㄨˋ ㄅㄢˇ, ] slab; board; plank, #14,036 [Add to Longdo]
跳板[tiào bǎn, ㄊㄧㄠˋ ㄅㄢˇ, ] springboard; jumping-off point; gangplank, #25,464 [Add to Longdo]
[zǐ, ㄗˇ, ] planks of bed; sleeping-mat, #27,171 [Add to Longdo]
板子[bǎn zi, ㄅㄢˇ ㄗ˙, ] board; plank; bamboo or birch for corporal punishment, #31,032 [Add to Longdo]
楼板[lóu bǎn, ㄌㄡˊ ㄅㄢˇ, / ] floor; floor (ie. metal plate, concrete slab, wooden planking etc), #31,717 [Add to Longdo]
栈道[zhàn dào, ㄓㄢˋ ㄉㄠˋ, / ] a plank road (built on trestles across the face of a cliff), #37,798 [Add to Longdo]
木版[mù bǎn, ㄇㄨˋ ㄅㄢˇ, ] plank; board, #52,595 [Add to Longdo]
有孔虫[yǒu kǒng chóng, ㄧㄡˇ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨㄥˊ, / ] foramanifera (a form of plankton), #122,247 [Add to Longdo]
底栖有孔虫[dǐ qī yǒu kǒng chóng, ㄉㄧˇ ㄑㄧ ㄧㄡˇ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨㄥˊ, / ] benthic foramanifera; seabed plankton [Add to Longdo]
明修栈道,暗渡陈仓[míng xiū zhàn dào, an4 du2 Chen2 cang1, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄡ ㄓㄢˋ ㄉㄠˋ, àn dú Chén cāng, ㄢˋ ㄉㄨˊ ㄔㄣˊ ㄘㄤ, / ] lit. repair the plank road by day while secretly crossing the Wei river 渭河 at Chencang (成语 saw, refers to a stratagem used by Liu Bang 劉邦|刘邦 in 206 BC against Xiangyu 項羽|项羽 of Chu); fig. fein one thing while doing another; to cheat under cover of a divers [Add to Longdo]
梯板[tī bǎn, ㄊㄧ ㄅㄢˇ, ] gangplank; gangway [Add to Longdo]
栈径[zhàn jìng, ㄓㄢˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] a plank road (built on trestles across the face of a cliff) [Add to Longdo]
浮游生物[fú yóu shēng wù, ㄈㄨˊ ㄧㄡˊ ㄕㄥ ㄨˋ, ] plankton [Add to Longdo]
[tóu, ㄊㄡˊ, ] short board; plank [Add to Longdo]
秦岭蜀栈道[Qín lǐng shǔ zhàn dào, ㄑㄧㄣˊ ㄌㄧㄥˇ ㄕㄨˇ ㄓㄢˋ ㄉㄠˋ, / ] the Qinling plank road to Shu, a historical mountain road from Shaanxi to Sichuan [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beplankung {f}; Außenhaut {f}plating [Add to Longdo]
Bohle {f} | Bohlen {pl}plank | planks [Add to Longdo]
Brett {n} | Bretter {pl}plank | planks [Add to Longdo]
Landungsbrücke {f} | Landungsbrücken {pl}gangplank | gangplanks [Add to Longdo]
Laufplanke {f}catwalk [Add to Longdo]
Leitplanke {f} | Leitplanken {pl}crash barrier | crash barriers [Add to Longdo]
Pflanzenplankton {n}; Phytoplankton {n} [biol.]phytoplankton [Add to Longdo]
Planke {f}plank; board; planking [Add to Longdo]
Planke {f} [naut.]strake [Add to Longdo]
Plankosten {pl}; Richtkosten {pl}; Sollkosten {pl}target cost [Add to Longdo]
Plankostenrechnung {f}standard costing [Add to Longdo]
Plankton {n} [biol.]plankton [Add to Longdo]
Schwerpunkt {m} [pol.]plank [Add to Longdo]
Stürzkernelement {n} | hartfaserbeplanktes Stürzkernelementsupport core element | hardboard-covered support core element [Add to Longdo]
Zooplankton {n} [biol.]zooplankton [Add to Longdo]
verzimmern; verplanken | verzimmernd; verplankend | verzimmerte; verplankteto plank | planking | planked [Add to Longdo]
Er ist dumm wie Bohnenstroh.He's as thick as two short plankes. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プランクトン[purankuton] (n) plankton; (P) [Add to Longdo]
横板[よこいた, yokoita] (n) (1) crosscut plank; (2) rear part of a noh stage [Add to Longdo]
外板[がいはん, gaihan] (n) panels, planks or plating on the hull of a ship or aircraft [Add to Longdo]
橋板[はしいた, hashiita] (n) plank of a bridge; bridge plank [Add to Longdo]
稽古台[けいこだい, keikodai] (n) (1) training partner; (2) training hall (esp. one made of wooden planks and used for dancing practice) [Add to Longdo]
厚板[あついた, atsuita] (n) plank; thick board; plate glass; heavy metal sheet (esp. welding); heavy brocaded obi [Add to Longdo]
桟道[さんどう, sandou] (n) plank road; corduroy [Add to Longdo]
仕切り板[しきりいた, shikiriita] (n) (1) partition board; plank used as a partition; (2) board used in a ship to prevent the cargo from moving around [Add to Longdo]
舟棚;船棚;船枻[ふなだな, funadana] (n) (obsc) planking (on a wooden ship) [Add to Longdo]
植物プランクトン[しょくぶつプランクトン, shokubutsu purankuton] (n) phytoplankton [Add to Longdo]
船板[ふないた, funaita] (n) (ship or shipbuilding) timber or plank [Add to Longdo]
船板塀[ふないたべい, funaitabei] (n) fence made from disused ship planks [Add to Longdo]
張板[はりいた, hariita] (n) plank used to dry wet clothes or paper [Add to Longdo]
渡り板[わたりいた, watariita] (n) gangplank [Add to Longdo]
動物プランクトン[どうぶつプランクトン, doubutsu purankuton] (n) zooplankton [Add to Longdo]
[いた, ita] (n) (1) board; plank; (2) sheet (of metal); plate (of glass); pane; slab; (3) (See 俎板) cutting board; chopping board; (4) (abbr) (usu. as 板さん) (See 板前・1,板場・いたば・2) chef (esp. of high-end Japanese cuisine); cook; (5) stage (i.e. at a theatre); (P) [Add to Longdo]
板橋[いたばし, itabashi] (n) (arch) wooden bridge (with planks) [Add to Longdo]
板子[いたご, itago] (n) ship plank [Add to Longdo]
板状[ばんじょう, banjou] (n,adj-no) board, plank or sheet shaped [Add to Longdo]
板畳[いただたみ, itadatami] (n) (1) tatami mat with a wooden plank for a core (used in tokonoma, etc.); (2) (See 板敷) wooden floor [Add to Longdo]
板唐戸[いたからど, itakarado] (n) (See 桟唐戸) door made of one or several wooden planks and no door framework [Add to Longdo]
氷雪プランクトン[ひょうせつプランクトン, hyousetsu purankuton] (n) cryoplankton [Add to Longdo]
敷板[しきいた, shikiita] (n) floorboard; plank [Add to Longdo]
浮遊生物[ふゆうせいぶつ, fuyuuseibutsu] (n) plankton [Add to Longdo]
木殺し[きごろし, kigoroshi] (n) pounding the edges of planks of wood to join them [Add to Longdo]
野面[のづら, nodura] (n) (1) (surface of) field; plain; (2) unworked surface of (quarried) stone; (rough) surface of plank [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
桟道[さんどう, sandou] Bohlenweg, Laufplanke [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top