ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pirogi

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pirogi-, *pirogi*
Possible hiragana form: ぴろぎ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, Yuri, hand me that case, and then after that, it's pirogi time.เอาล่ะยูริ ส่งกระเป๋านั่นมา และหลังจากนั้น ก็ได้เวลาพิโรจิ Chuck Versus the Pink Slip (2010)
Pierogis at veselka?Pirogis bei Veselka? The Handmaiden's Tale (2007)
pierogis?Pirogis? The Handmaiden's Tale (2007)
well she's pretty fantastic, almost as good as this pierogi.Nun, sie ist ziemlich toll, fast so gut wie diese Pirogis. The Handmaiden's Tale (2007)

Japanese-English: EDICT Dictionary
調理パン[ちょうりパン, chouri pan] (n) dressed bread; bread to which something has been added (sandwich, pirogi, etc.); stuffed bread (rolls, buns, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  pirogi
      n 1: small fruit or meat turnover baked or fried [syn: {pirogi},
           {piroshki}, {pirozhki}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top