ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pie

P AY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pie-, *pie*
Possible hiragana form: ぴえ
English-Thai: Longdo Dictionary
pied(adj) มีสีสันหลากหลาย, มีสีฉูดฉาด, Syn. colourful
a piece of (one's) mind(phrase) คำวิจารณ์หรือตำหนิอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรง, เช่น She gave him a piece of her mind. เธอตำหนิเขาตรงๆ อย่างรุนแรง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pie(n) ขนมพาย, See also: พาย, ขนมยัดไส้ที่มีเปลือกกรอบ
pie(n) ส่วนทั้งหมด
pied(adj) ลายพร้อย, See also: ลาย, ซึ่งมีหลายสี, Syn. multicolored, painted, particolored
pier(n) สะพานที่ยื่นออกไปในน้ำ, Syn. quay, wharf
pier(n) ตอม่อ, See also: เสา, เสาสะพาน, เสาค้ำ
piece(n) ชิ้น, See also: อัน, สิ่ง, แผ่น, Syn. part, portiion, unit
piece(n) ส่วน, See also: กอง, ส่วนหนึ่ง
piece(n) เรื่องในหนังสือพิมพ์, See also: บทความ
piece(n) เหรียญกษาปณ์, See also: เงินเหรียญ, Syn. coin
piece(n) บทประพันธ์เพลง, See also: เพลง, Syn. musical composition, song

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pie(ไพ) n. ขนมยัดไส้ที่มีเปลือกกรอบทำด้วยแป้งอบ,ขนมเค้กเป็นชั้นของครีมวุ้นหรืออื่น ๆ ,ตัวพิมพ์ผสม,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,นกกางเขน,นกจำพวก Pica pica vt. ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน
pie mynah(ไพมี'นา) n. นกกิ้งโครง
piebald(ไพ'บอลดฺ) adj. สีดำสลับขาว,ลาย,สีผสม. n. สัตว์ลาย,สัตว์พันทาง
piece(พีส) n. ชิ้น,อัน,แผ่น,ท่อน,ก้อน,ผืน,ตอน,พับ,ม้วน,ผลงาน,รายการ,อย่าง,ปืนของทหาร,ปืนใหญ่,ระยะทาง,เหรียญกษาปณ์,ตัวหมากรุก,เม็ดละมุด (clitoris) ของหญิง vt. ซ่อม,ซ่อมแซม,ปะ,ต่อ,รวบรวม -Phr. (go to pieces ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้) -Phr. (of a piece ชนิดเดียวกัน]
piecemeal(พีสฺ'มีล) adv.,adj. เป็นชิ้น ๆ ,เป็นเศษ ๆ ,เป็นอัน ๆ, Syn. piece by piece
piecework(พีสฺ'เวิร์ค) n. งานที่คิดค่าแรงเป็นรายชิ้น., See also: pieceworker n.
pied(ไพดฺ) adj. ลาย,ลายพร้อย,มีหลายสี,ซึ่งสวมเสื้อผ้าที่เป็นลายพร้อย
piedmont(พีด'มอนทฺ) adj. ตีนเขา,เชิงเขา
pier(เพียร์) n. ตอม่อ,เสาสะพาน,สะพานที่ยื่นออกไปในน้ำ,เขื่อนกันคลื่น,ท่าเรือชนิดยื่นออกไปในน้ำ,เสาค้ำ,ฝาค้ำ,ฝาหรือเสากลางหน้าต่าง.
pierce(เพียส) vt. ทิ่ม,แทง,เจาะ,ไช,มองทะลุ,ทะลุผ่าน,ทะลวง,ค้นคว้า, (เสียง) แทรกผ่าน,vi. ทิ่ม,แทง,เจาะ,ไช,ทะลวง., See also: piercable adj. piercer n., Syn. penetrate, bore

English-Thai: Nontri Dictionary
pie(n) ขนมพาย
piece(vt) แบ่งเป็นชิ้น,ซ่อม,ปะ,ต่อ,รวบรวม
piecemeal(adv) ทีละชิ้น,เป็นชิ้น,เป็นเศษ
piecework(n) งานชิ้น
pier(n) ท่าเรือ,สะพานท่าเรือ,ตอม่อ,เสาสะพาน,เขื่อน
pierce(vt) แทง,ทิ่ม,เจาะ,ไช,ทะลวง
piety(n) ความใจบุญ,ความศรัทธา,ความเลื่อมใส
apiece(adv) อันละ,แต่ละชิ้น
frontispiece(n) ภาพตรงข้ามกับหน้าบอกชื่อหนังสือ
hairpiece(n) ปอยผม,วิกผม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pie-chartแผนภูมิรูปวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
piece mouldแม่พิมพ์ชิ้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
piecewise continuous; sectionally continuousต่อเนื่องเป็นช่วง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
piedmont glacierธารน้ำแข็งเชิงเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
piercement; diapir; diapiric fold; piercing foldชั้นหินคดโค้งแทรกดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
piercing fold; diapir; diapiric fold; piercementชั้นหินคดโค้งแทรกดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
piercing pointจุดเจาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pieรูปปีเอตา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
piezometric surface; isopotential surface; potentiometric surface; pressure surfaceระดับแรงดันน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pie chartแผนภูมิรูปวงกลม, แผนภูมิที่แสดงด้วยรูปวงกลม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pierpier, ตอม่อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Piersสะพานเทียบเรือ [TU Subject Heading]
Piesพาย [TU Subject Heading]
piezometerpiezometer, พิโซมิเตอร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Piece Of MePiece Of Me
piece of shit(slang) ห่วยแตก, ไม่ได้ความ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's apple pies that make the menfolks' mouths water.มันเป็นพายแอปเปิ้ล ที่ทำให้น้ำปาก menfolks ' Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I hope this apple pie will in some small way say thank you for your ingenuity and courage in defeating that horrible Mongo.พายแอปเปิ้ลนี้คงพูดแทนใจได้ ว่าขอบคุณที่คุณกล้าโค่นเจ้ามองโก Blazing Saddles (1974)
Get your pies for the great pie fight!เชิญมาเอาพายไปสู้กันครับ Blazing Saddles (1974)
After that, she threw me in this corner and said she'd make a pie out of me.หล่อนเหวี่ยงผมมาตรงนี้ บอกว่าจะจับไปทำพาย Return to Oz (1985)
- Limestone pie and hot melted silver.พายหินปูน และน้ำแร่เงินร้อนๆ Return to Oz (1985)
Now, the next contestant in the Great Tri-County Pie Eatตอนนี้ ผู้แข่งขันคนต่อไป ในการแข่งกินพายไตร-คันทรี่ ที่ยิ่งใหญ่ Stand by Me (1986)
Next, a newcomer to the Pie Eat, but one we expect great things from in the future, young master David Hogan.ถัดไป นักกินพายคนใหม่ แต่เป็นหนึ่งที่เราคาดหวัง สิ่งยิ่งใหญ่จากในอนาคต นายน้อย เดวิด โฮแกน Stand by Me (1986)
Suddenly, Lardass opened his mouth and before Bill Travis knew it he was covered with five pies worth of used blueberries.ทันใดนั้น ไอ้ตูดหมูก็อ้าปากออก และก่อนที่ บิล ทราวิส จะรู้ตัว เขาก็ถูกราดด้วยพายบลูเบอร์รี่ ที่ผ่านการใช้แล้วท่วมตัว Stand by Me (1986)
So I baked you this pie and we had dinner.ฉันเลยอบพายนี่ แล้ว แล้วเราก็มาดินเนอร์กัน The Joy Luck Club (1993)
The smell of cakes and pies are absolutely everywhereทุกที่ที่ไปสัมผัสได้ถึงกลิ่นเค้ก และพาย The Nightmare Before Christmas (1993)
- Pie for breakfast?- พายสำหรับอาหารเช้า? Pulp Fiction (1994)
Blueberry pie to go with the pancakes.พายบลูเบอร์รี่ที่จะไปกับแพนเค้ก Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pieA bullet pierced the helmet.
pieAfter she had read the letter, she tore it to pieces.
pieA girl gave me an orange in exchange for a piece of cake.
pieA good lawyer will always zero in on a key piece of evidence.
pieAll at once the ship left the pier.
pieAll our pies are baked fresh during the night for your dining pleasure the next day.
pieAll the competitors are trying to get their piece of the pie.
pieA new piece of evidence to prove his innocence.
pieA piece of bread was not enough to satisfy his hunger.
pieA piece of railway in use today is therefore the product of a long series of decisions reached on many different grounds, at different times.
pieBefore forks and chopsticks, people usually ate food with a piece of flat bread.
pieBoston Dynamic's robot, RHex, is an amazing piece of work that can run over various terrains.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คมเข้ม(adj) piercing, Syn. คมคาย, Example: คนภาคใต้มีผิวคล้ำหรือดำแดงเป็นส่วนใหญ่และมีนัยน์ตาคมเข้มส่อแววเหมือนคนดุ, Thai Definition: หน้าตาคมคาย
ปะติดปะต่อ(v) patch, See also: piece together, put together, Syn. ประสมประเส, Example: ตำรวจเอาหลักฐานมาปะติดปะต่อกันขึ้นเป็นเรื่องราวที่สมเหตุสมผล, Thai Definition: เอาสิ่งเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน
ทะลุทะลวง(v) pierce, See also: penetrate, Syn. ผ่าน, ทะลุ, ทะลวง, Example: รังสีแกมมามีลักษณะเหมือนรังสีเอกซ์แต่มีอำนาจทะลุทะลวงผ่านสารได้มากกว่า, Thai Definition: เจาะผ่านไปได้
ขี้แร่(n) ore cinder, See also: piece of coal, Example: มีขี้แร่ตกอยู่ตามซอกหินเต็มไปหมด, Thai Definition: หินกรวดทรายในแร่เมื่อคัดแร่ออก
แทง(v) stab, See also: pierce, knife, jab, Syn. ทิ่มแทง, Example: อย่าเอาไม้แทงมันแรงนักสิ, Thai Definition: เอาของแหลมทิ่มหรือปักเข้าไป
แหลม(adj) piercing, See also: acute, keen, sharp, Syn. แหลมคม, เฉียบคม, Example: เขามีสายตาแหลมคมกว่าคนอื่นๆ, Thai Definition: ชำนาญจนรู้ได้ทันทีว่าอะไรจริงอะไรไม่จริง
แหลม(adj) piercing, See also: shrill, Example: นักแสดงท่านนี้มีเอกลักษณ์ประจำตัวคือเสียงแหลมเล็กเหมาะกับบทนางร้ายมาก, Thai Definition: มีระดับสูง (ใช้ในแง่เสียง)
พร้อย(adj) spotted, See also: piebald, variegated, speckled, stained, freckled, Syn. ด่าง, Example: แม่ใช้แป้งผสมน้ำอบไทยประเป็นลายพร้อยไว้ทั่วตัวเพื่อคลายร้อนยามนอน, Thai Definition: ประไปทั่ว, ลายกระเป็นจุดประปราย
พาย(n) pie, Syn. ขนมพาย, Example: การอบขนมเค้กและพายต่างๆ อาหารที่ได้จะต้องมีลักษณะที่ภายนอกสุกเหลืองเกรียม แต่ภายในนุ่ม, Count Unit: ถาด,ชิ้น, Thai Definition: ขนมยัดไส้ที่มีเปลือกกรอบทำด้วยแป้งอบ, Notes: (อังกฤษ)
แปลบ(adv) painfully, See also: piercingly, cuttingly, Syn. เสียว, เจ็บ, ปวด, Example: เขากุมหมับตรงนัยน์ตาเพราะรู้สึกปวดแปลบขึ้นมากะทันหัน, Thai Definition: อย่างรู้สึกเจ็บแวบแล่นเข้าไปในกาย, อย่างรู้สึกวาบเข้าไปในหัวใจ, อย่างสะดุ้งวับขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบดู[aēp dū] (v, exp) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at  FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
อาหารพูนจาน[āhān phūn jān] (n, exp) EN: hearty meal  FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อะไหล่[alai] (n) EN: spares ; spare parts ; replacement parts  FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[ālai] (n) EN: spares ; spare parts ; replacement parts  FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อัน[an] (n) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item  FR: machin [m] ; truc [m]
อัน[an] (classif, (n)) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]  FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อันละ[an la] (x) FR: à la pièce ; chaque chose ; chaque
อัญมณี[anyamanī] (n) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)  FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
เอาหินออก[ao hin øk] (v, exp) FR: épierrer
อัดสำเนา[atsamnao] (v) EN: photocopy ; run off ; Xerox  FR: photocopier ; dupliquer

CMU English Pronouncing Dictionary
PIE P AY1
PIET P Y EH1 T
PIET P AY1 IH0 T
PIER P IH1 R
PIED P AY1 D
PIEL P IY1 L
PIES P AY1 Z
PIERO P IY1 R OW0
PIECE P IY1 S
PIERI P IY1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pie (n) pˈaɪ (p ai1)
pied (j) pˈaɪd (p ai1 d)
pier (n) pˈɪəʳr (p i@1 r)
pies (n) pˈaɪz (p ai1 z)
piece (v) pˈiːs (p ii1 s)
piers (n) pˈɪəʳz (p i@1 z)
piety (n) pˈaɪətiː (p ai1 @ t ii)
Pierre (n) pˈɪɛəʳ (p i1 e@)
Pietro (n) piːˈɛtrou (p ii e1 t r ou)
pieced (v) pˈiːst (p ii1 s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, / ] pierce; to string, #8,306 [Add to Longdo]
[piē, ㄆㄧㄝ, ] cast away, #12,534 [Add to Longdo]
[piě, ㄆㄧㄝˇ, ] (downwards-left curved character stroke); throw, #12,534 [Add to Longdo]
[piē, ㄆㄧㄝ, ] blink; glance, #15,926 [Add to Longdo]
刺骨[cì gǔ, ㄘˋ ㄍㄨˇ, ] piercing; cutting; bone-chilling; penetrating (cold), #24,866 [Add to Longdo]
[piě, ㄆㄧㄝˇ, ] Brassica campestris subsp. rapa, #35,034 [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, / ] piebald horse, #38,630 [Add to Longdo]
撇下[piē xia, ㄆㄧㄝ ㄒㄧㄚ˙, ] to cast away, #47,392 [Add to Longdo]
皮埃尔[Pí āi ěr, ㄆㄧˊ ㄞ ㄦˇ, / ] Pierre (name), #70,888 [Add to Longdo]
拉普拉斯[Lā pǔ lā sī, ㄌㄚ ㄆㄨˇ ㄌㄚ ㄙ, ] Pierre Simon Laplace (1749-1827), French mathematician, #160,113 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Beispiel(n) |das, pl. Beispiele| ตัวอย่าง
Spiel(n) |das, pl. Spiele| เกม, การละเล่น
Spieler(n) |der, pl. Spieler| ผู้เล่น
beispielsweiseตัวอย่างเช่น (อาจย่อด้วย bsp.)
spielenเล่น |spilete, gespielt|
spieltSee also: spielen
zum Beispielตัวอย่างเช่น
spießig(adj) เป็นคำขยายคนที่ชอบทำตัวเป็นนักอนุรักษ์นิยมหรือคิดว่าสิ่งที่ตนทำนั้นสำคัญมาก
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อน, See also: reflektieren
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อน เช่น In Interlaken spiegeln sich die Alpen im See. ที่เมืองอินเทอร์ลาเค่นเทือกเขาแอลป์สะท้อนลงในทะเลสาบ, See also: reflektieren

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kreisdiagramm {n}; Tortendiagramm {n}pie chart [Add to Longdo]
Piercing {n}piercing [Add to Longdo]
Pietät {f} | aus Pietät (gegenüber)piety; reverence | out of reference (of) [Add to Longdo]
Pietätlosigkeit {f}irreverence [Add to Longdo]
Torte {f} | Torten {pl}pie | pies [Add to Longdo]
piepento beep [Add to Longdo]
piepsen; piepen | piepsend; piepend | gepiepst; gepiept | piepst | piepsteto cheep | cheeping | cheeped | cheeps | cheeped [Add to Longdo]
piepsen | piepsend | gepiept | piepst | piepsteto peep | peeping | peeped | peeps | peeped [Add to Longdo]
piepsen; wimmern; winseln; piepento pule [Add to Longdo]
piepsen; zirptchirps [Add to Longdo]
piepst; piepte; wimmerte; winseltepules [Add to Longdo]
piercen | sich piercen lassento pierce | to get pierced [Add to Longdo]
pietätlos {adj}impious [Add to Longdo]
pietätlos {adv}impiously [Add to Longdo]
piezoelektrischpiezo-electric; piezoelectric [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
pièce de monnaie(n) la, = เหรียญเงิน, Syn. la monnaie, les monnaies
passage piéton(n) |m| ทางม้าลาย เช่น Il es où le passage pieton, Monsieur?; Traverser le square puis emprunter le tunnel piéton sous la N7. Derrière l’AFM emprunter le passage piéton à gauche.

Japanese-English: EDICT Dictionary
1個当り;一個当り;1個あたり;一個あたり[いっこあたり, ikkoatari] (n,ctr) each; per piece [Add to Longdo]
あられ[arare] (n) (See 霰餅) roasted mochi pieces (usu. flavoured with soy sauce, or sweetened with sugar, etc.) [Add to Longdo]
かつお節;カツオ節;鰹節[かつおぶし(かつお節;鰹節);カツオぶし(カツオ節);かつぶし(鰹節), katsuobushi ( katsuo fushi ; katsuobushi ); katsuo bushi ( katsuo fushi ); katsubus] (n) {food} katsuobushi; small pieces of sliced dried bonito [Add to Longdo]
がらがら[garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
きんきん;キンキン[kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze [Add to Longdo]
けたたましい[ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild [Add to Longdo]
しゃぎり[shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki) [Add to Longdo]
ずつ(P);づつ(P)[zutsu (P); dutsu (P)] (suf) (1) (also written as 宛) apiece; each; (2) at a time; piecemeal; (P) [Add to Longdo]
ずばっと[zubatto] (adv) (1) (on-mim) (See ずばり) piercing or cutting something; (2) getting to the heart of the matter [Add to Longdo]
ちぎり絵[ちぎりえ, chigirie] (n) collage of pieces of colored paper [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コピー機器[コピーきき, kopi-kiki] copier, copy machine [Add to Longdo]
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR [Add to Longdo]
圧電[あつでん, atsuden] piezoelectric (a-no) [Add to Longdo]
円グラフ[えんグラフ, en gurafu] pie graph, pie chart [Add to Longdo]
実受信者[じつじゅしんしゃ, jitsujushinsha] actual recipient [Add to Longdo]
受信者[じゅしんしゃ, jushinsha] recipient [Add to Longdo]
受信相手[じゅしんあいて, jushin'aite] recipient (of email, e.g.) [Add to Longdo]
正・写し受信者表示[せいうつしじゅしんしゃひょうじ, seiutsushijushinshahyouji] primary and copy recipients indication [Add to Longdo]
潜在受信者[せんざいじゅしんしゃ, senzaijushinsha] potential recipient [Add to Longdo]
他受信者名表示[ほかじゅしんしゃめいひょうじ, hokajushinshameihyouji] disclosure of other recipients [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pie
   n 1: dish baked in pastry-lined pan often with a pastry top
   2: a prehistoric unrecorded language that was the ancestor of
     all Indo-European languages [syn: {Proto-Indo European},
     {PIE}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top