ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pick

P IH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pick-, *pick*
English-Thai: Longdo Dictionary
picket sign(n) ป้ายประท้วง เช่น The strikers carried picket signs prepared by the Unions.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pick(vt) เด็ด (ผลไม้, ดอกไม้), See also: เก็บ ผลไม้, ดอกไม้, Syn. collect, harvest
pick(vt) เลือก, See also: คัด, สรร, Syn. choose, select
pick(vt) จิก (ไก่, นก), See also: ตอด ไก่, นก, Syn. peck
pick(vt) แคะ (ฟัน, จมูก)
pick(vt) หาเรื่อง
pick(vt) ขุด, See also: เจาะ, แทะ
pick(n) การเก็บ, See also: การเด็ด, การเก็บเกี่ยว
pick(n) การเลือก, See also: การเลือกสรร, การคัด, การคัดสรร
pick(n) สิ่งที่คัดหรือเลือกมาอย่างดีที่สุด, See also: ่ส่วนสำคัญ, ส่วนที่ดีที่สุด
pick(n) พลั่ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pick(พิค) vt. เลือก,สรร,คัด,หยิบ,จับ,แคะ,ขุด,เลาะ,แทะ,เจาะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ถอน (ขน) ,ฉกฉวย,ดึงออก,หาเหตุ,หาเรื่อง,ดีด (สายพิณ,สายกีตาร์และอื่น ๆ) vi. ขุด,เลาะ,แทะ,จิก,เด็ด,เก็บ,ล้วงกระเป๋า,ขโมย,คัด,เลือก n. การเลือก -Phr. (pick on วิจารณ์กล่าวหา)
pickax(พิค'แอคซฺ) n. อีเต้อ,พลั่ว. vt. ขุดด้วยอีเต้อ -Phr. (pick off เด็ด เก็บ เลือกยิง) pl. pickaxes, Syn. pick axe
picked(พิคทฺ) adj. ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษ,กลั่นกรอง,ขุดแล้ว,ล้างแล้ว,ปลายแหลม,มียอดแหลม
pickerel(พิค'เคอเริล) n. ปลาเล็ก ๆ จำพวก Esox niger,ปลา pike
picket(พิค'คิท) n. เสาเข็ม,เสาปักแหลม,เสาปัก,รั้ว,ยาม,ทหารกองหน้า vt. ล้อมรั้ว,เป็นคนยาม,เป็นหน่วยกำลังรักษาการณ์., See also: picketer n.
picking(พิค'คิง) n. การเลือก,การสรร,การคัด,การขุด,การแคะ,การจิก,การเด็ด,การเก็บ,การดีดสายเครื่องดนตรี,สิ่งที่ถูกเลือก (คัด,ขุด...) ,สิ่งที่เก็บขึ้นมาได้,อัฐิที่ยังเผาไม่หมด,ของโจร, See also: pickings n., pl. สิ่งที่ควรเก็บสะสมไว้, ผลกำไรที่ได้มาโดยทุจริต
pickle(พิค'เคิล) n.ของดอง,ความยุ่งยาก,ความลำบาก vi. ดอง,แช่เกลือ แช่ในกรด,ใส่น้ำยา, See also: pickler n.
pickled(พิค'เคิลดฺ) adj. ดอง,แช่เกลือ,เมา
pickpocket(พิค'พอคคิท) n. นักล้วงกระเป๋า
pickup(พิค'อัพ) n. การเก็บขึ้น,คนที่รู้จักโดยบังเอิญ,รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก,สถานีถ่ายทอดสด,เครื่องเก็บ,คนหรือสินค้าที่บรรทุก. adj. ผสมผสานกันชั่วคราว

English-Thai: Nontri Dictionary
pick(n) เสียม,อีเต้อ,จอบ,เครื่องจิ้ม
picker(n) เสียม,เครื่องมือเก็บ,คนงานเก็บฝ้าย,นักล้วงกระเป๋า
picket(n) เสาผูกสัตว์,ยาม,ทหารกองหน้า,รั้ว,เสาเข็ม
picket(vt) ผูกสัตว์กับเสา,ล้อมรั้ว,ตอกหลัก,วางยาม
pickle(n) ของดอง,ผักดอง,น้ำสำหรับดอง
pickle(vt) ดอง,แช่เกลือ
pickpocket(n) นักล้วงกระเป๋า
toothpick(n) ไม้จิ้มฟัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pick-up๑. สะเก็ดติด๒. หลอมรวม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
picketing๑. การถือป้ายประท้วง๒. การขัดขวางไม่ให้เข้าทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
picketing๑. การถือป้ายประท้วง๒. การขัดขวางไม่ให้เข้าทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
picklingการทำให้สะอาดด้วยกรด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pickpocketนักล้วงกระเป๋า (ลักทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pickup coilขดลวดจ่ายศักย์เหนี่ยวนำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pickup truckรถพิกอัป [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pickled foodsอาหารดอง [TU Subject Heading]
Picklesของดอง [TU Subject Heading]
Pickup trucksรถกระบะ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pick a lockสะเดาะกุญแจ, See also: unlock, Syn. pick the lock
pick on(vt) หาเรื่อง
pick up artist(n) PUA(pick up artist) นักจีบสาว เป็นศัพท์ฉพาะใน seduction community
pickaxe(n) อีเต้อ
pickaxe(n) อีเต้อ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Find some secluded glade where she can pick wildflowers.พบบางบึงเงียบสงบ ที่เธอสามารถเลือกดอกไม้ป่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You pick on women and rob defenseless people.แกทำร้ายผู้หญิง และคนไม่มีทางสู้ The Great Dictator (1940)
-Come in and pick a fight, boys.มาและเลือกต่อสู้เด็กชาย โอ๋เด็กชายเศษ! Pinocchio (1940)
I've been simply breathless to pick up all the news.ผมคอยตามเก็บข่าวเเทบไม่ทัน Rebecca (1940)
(Whooshes) Could you pick this up for me, please?คุณสามารถเลือกนี้ขึ้นสำหรับฉัน โปรด? Help! (1965)
Pick those bits up, Gripweed.เลือกบิตเหล่านั้นขึ้น กริปวีด How I Won the War (1967)
As soon as the infantryman reaches a new position, he starts to dig in with pick and spade.ถึงตำแหน่งใหม่ เขาเริ่มที่จะขุดด้วยจอบและการ เลือก How I Won the War (1967)
Paulie, go down 39th Street, pick up 18 mattresses and bring me the bill.พอลลี่ลงไปถนน 39 รับ 18 ที่นอนและนำฉันเรียกเก็บเงิน The Godfather (1972)
They're going to pick you up outside Jack Dempsey's in an hour and a half.พวกเขากำลังจะรับคุณแจ็คก้าวออกไปข้างนอกในหนึ่งชั่วโมงครึ่ง The Godfather (1972)
-You drive him and pick him up.- คุณขับรถเขาและรับเขาขึ้น The Godfather (1972)
We've got to pick up my sister.เราได้มีการรับน้องสาวของฉัน The Godfather (1972)
The way you're lollygagging around here with them picks and them shovels you'd think it was 120º...จับพลั่วจับจอบกันเหยาะแหยะจริง ๆ แกคิดว่าอุณหภูมิ 120 องศา Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pickAbove all, beware of pickpockets.
pickA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
pickAfter a slow summer season, business began to pick up.
pickAfter she picked up the first glass and water went all over the place, she called the boss out.
pickA man is picking out a tune on the guitar.
pickA pick is a long handled tool used for breaking up hard ground surfaces.
pickAs soon as he sat down, he picked up the telephone.
pickA woman picked my pocket in the crowd.
pickBe on your guard against pickpockets.
pickBe on your guard against pickpockets, Ken.
pickBe sure to pick up some milk.
pickBeware of pickpockets.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาบำรุง(n) tonic, See also: pick-me-up, stimulant, restorative, Example: ยาบำรุงที่คุณหมอให้ระหว่างตั้งครรภ์ มีส่วนประกอบหลักคือธาตุเหล็ก
นักแซ้ง(n) pickpocket, Syn. นักล้วงกระเป๋า, Example: ตำรวจจับนักแซ้งที่สวนจตุจักรได้หลายคน, Count Unit: คน, Notes: (สแลง)
ปิคอัพ(n) pick-up, See also: pick-up truck, Syn. รถปิคอัพ, Example: พ่อค้าขับรถปิคอัพขายผลไม้ตามหมู่บ้าน, Count Unit: คัน, Thai Definition: รถกระบะขนาดเล็ก, Notes: (อังกฤษ)
มั่วซั่ว(v) pick at random, See also: be slipshod in one's work, Syn. มั่ว, ส่งเดช, Example: นักเรียนมั่วซั่วกาข้อสอบเพราะแก้โจทย์เลขไม่ได้, Thai Definition: ทำแบบโมเม ไม่รู้จริง
การคัดเลือก(n) choosing, See also: picking, selecting, Syn. การคัดสรร, การเลือกเฟ้น, การสรรหา, Example: พรรคการเมืองได้เข้มงวดกวดขันในการคัดเลือกคนเข้าเป็นสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง, Thai Definition: การเลือกเอาที่ต้องการไว้, การคัดเอาที่ไม่ต้องการออก
นักล้วงกระเป๋า(n) pickpocket, Example: เขามีอาชีพเป็นนักล้วงกระเป๋า, Count Unit: คน, Thai Definition: มิจฉาชีพที่คอยลักทรัพย์ในกระเป๋าโดยที่เจ้าของไม่รู้ตัว
ยาชูกำลัง(n) tonic, See also: pick-me-up, roborant, Example: บางคนเชื่อว่าดีงูเป็นยาชูกำลังชั้นดี
ล้วง(v) pick, See also: put one's hand into, Syn. ล้วงมือ, สอด, Example: การยืนคุยกับผู้ใหญ่แล้วล้วงกระเป๋ากางเกงนั้นเป็นกิริยาที่ไม่สุภาพ, Thai Definition: เอามือสอดเข้าไปในที่ซึ่งเป็นช่องเป็นรู, ตามปกติมักใช้เพื่อเอาสิ่งซึ่งอยู่ในช่องในรูออกมา
หอบหิ้ว(v) carry, See also: pick up, hold in arms, Example: ดวงดอมชมเขาขณะหอบหิ้วข้าวของ เพื่อกลับมาขึ้นรถด้วยกัน, Thai Definition: ทั้งหอบทั้งหิ้ว
หาฤกษ์หายาม(v) pick an auspicious day, See also: calculate an auspicious time, Syn. ดูฤกษ์ดูยาม, Example: พ่อแม่เตรียมหาฤกษ์หายามเพื่อจัดงานแต่งงานให้ลูกชาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารดอง[āhān døng] (n, exp) EN: pickle
อาจาด[ājāt] (n) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles  FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
เบิก[boēk] (v) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up  FR: retirer
บ่ง[bong] (v) EN: pick off ; extricate  FR: extraire ; enlever
เด็ด[det] (v) EN: pick ; pluck ; nip off ; take away ; pinch off  FR: cueillir ; couper avec les ongles
เด็ดดอกไม้[det døkmai] (v, exp) EN: pick flowers  FR: cueillir des fleurs
เด็ดดอกไม้ดอกหนึ่ง[det døkmai døk neung] (v, exp) EN: pick a flower  FR: cueillir une fleur
เด็ดฝ้าย[det fāi] (v, exp) EN: pick cotton ; pluck cotton
ดอง[døng] (v) EN: pickle ; preserve in salt ; cure  FR: conserver dans la saumure ; conserver dans du vinaigre
เฟ้น[fen] (v) EN: select ; choose ; pick out ; pick and choose ; cull  FR: choisir (soigneusement) ; sélectionner

CMU English Pronouncing Dictionary
PICK P IH1 K
PICKS P IH1 K S
PICKY P IH1 K IY0
PICKLE P IH1 K AH0 L
PICKEL P IH1 K AH0 L
PICKED P IH1 K T
PICKUP P IH1 K AH2 P
PICKAR P IH0 K AA1 R
PICKER P IH1 K ER0
PICKET P IH1 K IH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pick (v) pˈɪk (p i1 k)
picks (v) pˈɪks (p i1 k s)
picked (v) pˈɪkt (p i1 k t)
picker (n) pˈɪkər (p i1 k @ r)
picket (v) pˈɪkɪt (p i1 k i t)
pickle (v) pˈɪkl (p i1 k l)
pick-up (n) pˈɪk-ʌp (p i1 k - uh p)
pickaxe (n) pˈɪkæks (p i1 k a k s)
pickers (n) pˈɪkəz (p i1 k @ z)
pickets (v) pˈɪkɪts (p i1 k i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拿起[ná qǐ, ㄋㄚˊ ㄑㄧˇ, ] pick up, #5,834 [Add to Longdo]
[zhái, ㄓㄞˊ, / ] pick over, #7,337 [Add to Longdo]
挑剔[tiāo ti, ㄊㄧㄠ ㄊㄧ˙, ] picky; fussy, #13,122 [Add to Longdo]
接送[jiē sòng, ㄐㄧㄝ ㄙㄨㄥˋ, ] picking up and dropping off; greeting and sending off; shuttle (transport service), #13,275 [Add to Longdo]
泡菜[pào cài, ㄆㄠˋ ㄘㄞˋ, ] pickled cabbage; Korean kimchhi, #17,097 [Add to Longdo]
扒手[pá shǒu, ㄆㄚˊ ㄕㄡˇ, ] pickpocket, #26,487 [Add to Longdo]
[tī, ㄊㄧ, ] pick (as teeth), #33,156 [Add to Longdo]
腐乳[fǔ rǔ, ㄈㄨˇ ㄖㄨˇ, ] pickled tofu, #41,381 [Add to Longdo]
酸梅[suān méi, ㄙㄨㄢ ㄇㄟˊ, ] pickled plum; Japanese umeboshi, #47,966 [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, ] pick up; to select, #98,479 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Keilhacke {f}pick axe [Add to Longdo]
Anspechzeit {f}pick time [Add to Longdo]
eine bunte Mischung (Süßigkeiten)pick 'n' mix; pick-and-mix (sweets) [Add to Longdo]
Pickel {m}; Eispickel {m}pick; pickaxe; ice-pick [Add to Longdo]
Pickel {m} (im Gesicht)pimple; spot; zit [Am.] [Add to Longdo]
Picknick {n} | ein Picknick machenpicnic | to have a picnic [Add to Longdo]
bunt gemischt; bunt zusammengewürfeltpick 'n' mix [Add to Longdo]
picklig; pickelig {adj} | pickeliger | am pickeligstenpimply | pimplier | pimpliest [Add to Longdo]
pickelig {adj} | pickeliger | am pickeligstenspotty | spottier | spottiest [Add to Longdo]
pickelig {adv}spottily [Add to Longdo]
picken; hacken (Schnabel) | pickt | pickteto peck | pecks | pecked [Add to Longdo]
picken; zupfen; rupfen; (Frucht) pflückento pick [Add to Longdo]
Pickeringfruchttaube {f} [ornith.]Grey Imperial Pigeon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
鱫鱜[あいきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
いちゃもんを付ける[いちゃもんをつける, ichamonwotsukeru] (exp,v1) to pick a fight; to find fault [Add to Longdo]
いびる[ibiru] (v5r,vt) to pick on; to tease [Add to Longdo]
いぶり漬け[いぶりづけ, iburiduke] (n) (See 燻りがっこ) smoked daikon pickles (famous product of Akita Prefecture) [Add to Longdo]
お新香;御新香[おしんこ, oshinko] (n) (See 新香) pickled vegetables; pickles [Add to Longdo]
お茶する[おちゃする, ochasuru] (exp,vs-i) (col) (sometimes used as a pickup line) to go out for tea (or coffee, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ピック[ぴっく, pikku] picking [Add to Longdo]
ピックフィルタ[ぴっくふぃるた, pikkufiruta] pick filter [Add to Longdo]
ピック経路[ぴっくけいろ, pikkukeiro] pick path [Add to Longdo]
ピック識別子[ぴっくしきべつし, pikkushikibetsushi] pick identifier [Add to Longdo]
ピック入力装置[ぴっくにゅうりょくそうち, pikkunyuuryokusouchi] pick device [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pick
   n 1: the person or thing chosen or selected; "he was my pick for
      mayor" [syn: {choice}, {pick}, {selection}]
   2: the quantity of a crop that is harvested; "he sent the first
     picking of berries to the market"; "it was the biggest peach
     pick in years" [syn: {picking}, {pick}]
   3: the best people or things in a group; "the cream of England's
     young men were killed in the Great War" [syn: {cream},
     {pick}]
   4: the yarn woven across the warp yarn in weaving [syn: {woof},
     {weft}, {filling}, {pick}]
   5: a small thin device (of metal or plastic or ivory) used to
     pluck a stringed instrument [syn: {pick}, {plectrum},
     {plectron}]
   6: a thin sharp implement used for removing unwanted material;
     "he used a pick to clean the dirt out of the cracks"
   7: a heavy iron tool with a wooden handle and a curved head that
     is pointed on both ends; "they used picks and sledges to
     break the rocks" [syn: {pick}, {pickax}, {pickaxe}]
   8: a basketball maneuver; obstructing an opponent with one's
     body; "he was called for setting an illegal pick"
   9: the act of choosing or selecting; "your choice of colors was
     unfortunate"; "you can take your pick" [syn: {choice},
     {selection}, {option}, {pick}]
   v 1: select carefully from a group; "She finally picked her
      successor"; "He picked his way carefully"
   2: look for and gather; "pick mushrooms"; "pick flowers" [syn:
     {pick}, {pluck}, {cull}]
   3: harass with constant criticism; "Don't always pick on your
     little brother" [syn: {blame}, {find fault}, {pick}]
   4: provoke; "pick a fight or a quarrel"
   5: remove in small bits; "pick meat from a bone"
   6: remove unwanted substances from, such as feathers or pits;
     "Clean the turkey" [syn: {clean}, {pick}]
   7: pilfer or rob; "pick pockets"
   8: pay for something; "pick up the tab"; "pick up the burden of
     high-interest mortgages"; "foot the bill" [syn: {foot},
     {pick}]
   9: pull lightly but sharply with a plucking motion; "he plucked
     the strings of his mandolin" [syn: {pluck}, {plunk}, {pick}]
   10: attack with or as if with a pickaxe of ice or rocky ground,
     for example; "Pick open the ice" [syn: {pick}, {break up}]
   11: hit lightly with a picking motion [syn: {peck}, {pick},
     {beak}]
   12: eat intermittently; take small bites of; "He pieced at the
     sandwich all morning"; "She never eats a full meal--she just
     nibbles" [syn: {nibble}, {pick}, {piece}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top