ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perversion

P ER0 V ER1 ZH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perversion-, *perversion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perversion(n) พฤติกรรมนอกลู่นอกทาง, See also: การเปลี่ยนแปลงในทางที่ผิดปกติ, Syn. aberration, abnormality, corruption

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perversion(เพอเวอ'เ?ิน,-เชิน) n. พฤติกรรมที่ออกนอกลู่นอกทาง,การกระทำที่ผิดปกติ,ความวิปริต,กามวิปริต,การเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือผิดธรรมชาต', Syn. deviaion

English-Thai: Nontri Dictionary
perversion(n) ความรั้น,การกระทำผิดปกติ,ความดันทุรัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perversionความวิปริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perversion, sexual; disorder, sexual; paraphiliaโรคกามวิปริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กามวิตถาร[kāmwittathān] (n) EN: sexual pervert ; abnormal sex  FR: perversion sexuelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PERVERSION P ER0 V ER1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perversion (n) pˈəvˈɜːʳʃən (p @1 v @@1 sh @ n)
perversions (n) pˈəvˈɜːʳʃənz (p @1 v @@1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Perversion {f}perversion [Add to Longdo]
Rechtsbeugung {f}perversion of justice [Add to Longdo]
Verdrehung {f} | Verdrehungen {pl}perversion | perversions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪用[あくよう, akuyou] (n,vs) abuse; misuse; perversion; (P) [Add to Longdo]
倒錯[とうさく, tousaku] (n,vs,adj-no) perversion; inversion; (P) [Add to Longdo]
変態性[へんたいせい, hentaisei] (n) sexual perversion [Add to Longdo]
変態性欲[へんたいせいよく, hentaiseiyoku] (n,adj-no) abnormal sexuality; sexual perversion [Add to Longdo]
歪曲;わい曲[わいきょく, waikyoku] (n,vs) distortion; falsification; perversion [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
倒錯[とうさく, tousaku] Perversion, Umkehrung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perversion
   n 1: a curve that reverses the direction of something; "the
      tendrils of the plant exhibited perversion"; "perversion
      also shows up in kinky telephone cords"
   2: an aberrant sexual practice; [syn: {perversion}, {sexual
     perversion}]
   3: the action of perverting something (turning it to a wrong
     use); "it was a perversion of justice"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top