ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perjure

P ER1 JH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perjure-, *perjure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perjure(vt) ให้การเท็จ, See also: เบิกความเท็จ, Syn. misrepresent, falsify, forswear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perjure(เพอ'เจอะ) vt. ให้การเป็นพยานเท็จ,เบิกความเท็จ,สาบานเท็จ., See also: perjurer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
perjure(vt) เบิกความเท็จ,ทวนสาบาน,ให้การเท็จ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้การเท็จ[haikān thet] (v, exp) EN: make a false statement ; give false testimony ; perjure ; perjure oneself   FR: porter un faux témoignage
เป็นพยานเท็จ[pen phayān thet] (v, exp) EN: perjure

CMU English Pronouncing Dictionary
PERJURE P ER1 JH ER0
PERJURED P ER1 JH ER0 D
PERJURER P ER1 JH ER0 ER0
PERJURES P ER1 JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perjure (v) pˈɜːʳʤər (p @@1 jh @ r)
perjured (v) pˈɜːʳʤəd (p @@1 jh @ d)
perjurer (n) pˈɜːʳʤərər (p @@1 jh @ r @ r)
perjures (v) pˈɜːʳʤəz (p @@1 jh @ z)
perjurers (n) pˈɜːʳʤərəz (p @@1 jh @ r @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
偽証者[ぎしょうしゃ, gishousha] (n) perjurer; false witness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  perjure
      v 1: knowingly tell an untruth in a legal court and render
           oneself guilty of perjury

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top