ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

periscope

P EH1 R AH0 S K OW2 P   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -periscope-, *periscope*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
periscope[N] กล้องส่องดูเหนือผิวน้ำของเรือดำน้ำ, Syn. telescope

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
periscope(เพอริสโคพ') n. กล่องส่องดูเหนือผิวหน้าของเรือใต้น้ำ,กล้องส่องดูภาพที่อยู่เหนือระดับสายตาตรง,กล้องส่องดูภาพที่อยู่หักสายตาเป็นมุมฉาก

English-Thai: Nontri Dictionary
periscope(n) กล้องส่องดูทาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Up periscope. Rig for depth charge. Stand by fire drill.กล้องส่องพร้อม ปีนพร้อม เตรียมรับคําสัั่งยิง Jaws (1975)
The rain's too heavy to make it out clearly. It looks like a periscope.ฝนตกหนักเกินกว่าเราจะเห็นอะไรชัด ดูเหมือนจะเป็น กล้องส่องเรือดำน้ำ The Water Horse (2007)
But, he's a little dinky and his periscope's a little rusty...แต่เขาชอบอยู่นิ่งๆ และ กล้องของเขามีสนิมนิดหน่อย Fae-de to Black (2013)
Oh, yeah. Like swinging a periscope around.เหมือนหมุนกล้องในเรือดำน้ำเลย Interstellar (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
periscopeThe submarine's periscope was sticking right out of the water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปริทรรศน์[N] periscope, Syn. กล้องตาเรือ, Example: เขาใช้กล้องปริทรรศน์ส่องดูสิ่งที่อยู่เหนือศีรษะ

CMU English Pronouncing Dictionary
PERISCOPE    P EH1 R AH0 S K OW2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
periscope    (n) pˈɛrɪskoup (p e1 r i s k ou p)
periscopes    (n) pˈɛrɪskoups (p e1 r i s k ou p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
潜望镜[qián wàng jìng, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] periscope, #68,543 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペリスコープ[, perisuko-pu] (n) periscope [Add to Longdo]
潜望鏡[せんぼうきょう, senboukyou] (n) periscope [Add to Longdo]
潜望鏡深度[せんぼうきょうしんど, senboukyoushindo] (n) periscope depth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  periscope
      n 1: an optical instrument that provides a view of an otherwise
           obstructed field

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top