ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perigee

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perigee-, *perigee*
Possible hiragana form: ぺりげえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perigee(n) ตำแหน่งโคจรของวัตถุในอวกาศที่อยู่ใกล้โลกที่สุด, Syn. near approach, perihelion

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perigeeจุดโคจรใกล้สุดจากโลก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perigee (n) pˈɛrɪʤiː (p e1 r i jh ii)
perigees (n) pˈɛrɪʤiːz (p e1 r i jh ii z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
近地点[きんちてん, kinchiten] (n) perigee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  perigee
      n 1: periapsis in Earth orbit; the point in its orbit where a
           satellite is nearest to the Earth [ant: {apogee}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top