ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pentagon

P EH1 N T IH0 G AA2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pentagon-, *pentagon*
Possible hiragana form: ぺんたごん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pentagon(n) รูปห้าเหลี่ยม, Syn. pentacle, pentahedron
Pentagon(n) ตึกกระทรวงกลาโหมรูปห้าเหลี่ยมของอเมริกา, See also: ถูกผู้ก่อการร้ายถล่มเมื่อ 11 กันยายน พ.ศ.2544

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pentagon(เพน'ทะกอน) n. รูป5เหลี่ยม5มุม,-Phr. (the Pentagon ตึกกระทรวงกลาโหมของอเมริกา), See also: pentagonal adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
pentagon(n) รูปห้าเหลี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pentagonรูปห้าเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wonder why the Pentagon would send a full bird Colonel to handle this?ผมสงสัยว่าทำไมเพนตากอนจะ ส่งพันเอกนกเต็มในการจัดการนี้ First Blood (1982)
Colonel Mustard has a top-secret Pentagon job.ผู้พันมัสตาร์ดทำงานลับ ในเพนตากอน Clue (1985)
The Pentagon has admitted they've been testing a secret class of sub-orbital spy craft.Pentagon อนุมัติให้ทำการทดสอบลับๆ เรื่องยานจารกรรมที่บินใต้วงโคจรได้ Squeeze (1993)
Sir, the Pentagon has proposed we use our Al to scan the infrastructure.อืม ทางแพนตากอนสั่งให้เราใช้ A.I. แสกนโครงสร้างทั้งหมด Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
if this goes well tomorrow, my associates from the pentagon are gonna want to put leviathan on every vessel in the fleet.ถ้าอันนี้เป็นไปด้วยดีพรุ่งนี้ คนของฉันที่ Pentagon ก็อยากจะใส่ Leviathan บนยานทุกลำของกองทัพแน่ Aqua (2005)
the pentagon ?เพนตากอน? Zod (2006)
He's talking to pentagon operations right now. I tapped into the encrypted video feed at the store.เขาคุยกับเพนตาก้อน ฉันจับภาพในร้านได้ Chuck Versus the Sandworm (2007)
Look, the Pentagon has jets flying cap over DC.เดี๋ยวก่อน เพนตากอน มีเครื่องบินลำเล็กๆบินอยู่เหนือ ดีซี นิ Live Free or Die Hard (2007)
Gabriel, the Pentagon just sent an F-35 towards us.กาบรีล เพนตากอนส่ง เอฟ 35 มาทางเรา Live Free or Die Hard (2007)
All right, we got to get this thing back to the Pentagon right away.เอาล่ะ ,เราต้องรีบส่งรูปนี้ให้เพนตากอน Transformers (2007)
This is an emergency Pentagon call! I need you to... Do you understand?นี่สายฉุกเฉินนะ ต่อเพ็นตากอน เข้าใจมั๊ย Transformers (2007)
There's a program the Pentagon has funded through one of their subsidiary front companiesมันคือโปรแกรมที่เพนตากอน\ ให้กับบริษัทที่สนับสนุนพวกเขา Transporter 3 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pentagonPentagon officials won't say when the problem turned up and refused to discuss details about the flight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปหกเหลี่ยม(n) pentagon, Syn. หกเหลี่ยม, Example: แก้วที่เป็นของชำร่วยในงานแต่งงานเป็นรูปหกเหลี่ยม ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน, Count Unit: รูป
ห้าเหลี่ยม(adj) pentagon, Example: ถังขยะใบนี้เป็นทรงห้าเหลี่ยมแปลกดี, Thai Definition: ที่มีมุม 5 มุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้าเหลี่ยม[hālīem] (x) EN: pentagone
จุฬา[julā] (n) EN: male kite ( pentagonal in shape) ; star-shaped kite ; bird-shaped kite  FR: cerf-volant (en forme d'étoile) [m]
พีระมิดห้าเหลี่ยม[phiramit hālīem] (n, exp) EN: pentagonal pyramid
รูปห้าเหลี่ยม[rūp hā līem] (n, exp) EN: pentagon  FR: pentagone [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PENTAGON P EH1 N T IH0 G AA2 N
PENTAGON P EH1 N IH0 G AA2 N
PENTAGONS P EH1 N T IH0 G AA2 N Z
PENTAGONS P EH1 N IH0 G AA2 N Z
PENTAGON'S P EH1 N T IH0 G AA2 N Z
PENTAGON'S P EH1 N IH0 G AA2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pentagon (n) pˈɛntəgən (p e1 n t @ g @ n)
pentagons (n) pˈɛntəgənz (p e1 n t @ g @ n z)
pentagonal (j) pˈɛntˈægənl (p e1 n t a1 g @ n l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五边形[wǔ biān xíng, ㄨˇ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] pentagon, #113,165 [Add to Longdo]
五角[wǔ jiǎo, ㄨˇ ㄐㄧㄠˇ, ] pentagon [Add to Longdo]
五角大楼官员[wǔ jiǎo dà lóu guān yuán, ㄨˇ ㄐㄧㄠˇ ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] Pentagon official [Add to Longdo]
五角形[wǔ jiǎo xíng, ㄨˇ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] pentagon [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fünfeck {n}; Pentagon {n} | Fünfecke {pl}pentagon | pentagons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペンタゴン[pentagon] (n) pentagon; (P) [Add to Longdo]
五角[ごかく, gokaku] (n,adj-no) pentagon [Add to Longdo]
五角形[ごかくけい;ごかっけい, gokakukei ; gokakkei] (n) pentagon [Add to Longdo]
五角錐[ごかくすい, gokakusui] (n) pentagonal pyramid [Add to Longdo]
五角柱[ごかくちゅう, gokakuchuu] (n) pentagonal prism [Add to Longdo]
五辺形[ごへんけい, gohenkei] (n) pentagon [Add to Longdo]
五稜堡[ごりょうほ, goryouho] (n) (1) five-sided fort; (2) Pentagon [Add to Longdo]
国防省[こくぼうしょう, kokuboushou] (n) Department of Defense (USA); the Pentagon; (British) Ministry of Defence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Pentagon
   n 1: a government building with five sides that serves as the
      headquarters of the United States Department of Defense
   2: the United States military establishment
   3: a five-sided polygon

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top