ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pelvic

P EH1 L V IH0 K   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pelvic-, *pelvic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pelvic[N] เกี่ยวกับกระดูกเชิงกราน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pelvic(เพล'วิค) adj. เกี่ยวกับกระดูกเชิงกราน

English-Thai: Nontri Dictionary
pelvic(adj) เกี่ยวกับกระดูกเชิงกราน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pelvic-เชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvic abscessฝีอุ้งเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvic bone; basin; os pubisกระดูกเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvic floorฐานเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvic girdleกระดูกโอบเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvic inletทางเข้าเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvic outletทางออกเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvic peritonitis; pelviperitonitisเยื่อบุอุ้งเชิงกรานอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvic presentation; presentation, breech; presentation, frank breech๑. ก้นนำ๒. ท่าก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pelvic bones ; Coccyxกระดูกเชิงกราน [TU Subject Heading]
pelvic finครีบสะโพก, รยางค์ที่อยู่ด้านท้องของปลา มี 1 คู่  ทำหน้าที่พยุงตัวปลาให้ลอยและเคลื่อนที่ไปในน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pelvic floor muscles (n ) กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (กล้ามเนื้อที่ควบคุมการกลั้น ปัสสาวะ อุจาระ และกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการคลอดบุตร)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's great for an epileptic. Come on, you gotta get pelvic with it.เหมาะเลยถ้าเป็นลมบ้าหมู Bringing Down the House (2003)
Plus, I'll have you giving Chloe the pelvic noogie inside a week.ยิ่งกว่านั้นกูจะให้มึงดูทุกหลืบไม่เว้นกระดูกเชิงกรานของโคลอี้ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Cut along the ventral side from the pelvic to the pectoral girdle.กรีดตามรอยช่องท้องจากหัวเหน่า ไปที่หน้าอก American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Well, I did just perform a pelvic examination.เอ่อ การตรวจเกี่ยวกับเชิงกรานเมื่อครู่ Dare (2009)
I took dual X-ray absorpitometry scans of the pelvic bone and then computed...ฉันทำการ x-ray ควบคู่กับการสแกนการดูดซึม ของกระดูกเชิงกราน และคอมพิวเตอร์... The Plain in the Prodigy (2009)
Wantz who has severe pelvic pain.แล้วเรายังมีคุณนายว้อนซ์ เธอมีอาการปวดที่กระดูกเชิงกรานขั้นรุนแรง You Don't Know Jack (2010)
Judging by the pelvic inlet and the pubic symphysis-- female, maybe 30 years old.ดูจากกระดูกเชิงกราน และการเจริญเติบโตของกระดูก เพศหญิง อายุประมาณ30ปี The X in the File (2010)
Of course she does! I performed her very first pelvic exam!นอกจากผมจะจำผิดคน And Then There Were Fewer (2010)
* But it's the pelvic thrust that really drives you insane **แต่กระแทกบั้นเอว มันทำให้เธอบ้าจริงๆ* The Rocky Horror Glee Show (2010)
Pelvic bone width indicates that he kills both men and woman, and skull structure says he crosses racial lines as well.จากความกว้างของกระดูกเชิงกรานแสดงว่าเขาฆ่าทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และจากลักษณะกระโหลก หมอนี่ฆ่าไม่เลือกเชื้อชาติเหมือนกัน Big Sea (2011)
- She also had pelvic separation. - No, no, no.เธอก็มีภาวะกระดูกหัวเหน่าแยก ไม่ๆๆ Ha'alele (2012)
Sternal rib contour puts age at between 35 and 39 years old, and this pelvic inlet belongs to a woman who has never given birth.ลักษณะกระดูกซี่โครง บอกว่าอายุอยู่ระหว่าง 35 ถึง 39 ปี และกระดูกเชิงกรานนี้ เป็นของผู้หญิง ที่ไม่เคยคลอดลูกมาก่อน The Future in the Past (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะคาก[N] haunch-bone, See also: pelvic bones, Syn. หัวตะคาก, Thai definition: แง่กระดูกเชิงกรานที่อยู่ใต้บั้นเอว
ตะคาก[N] haunch-bone, See also: pelvic bones, Syn. หัวตะคาก, Thai definition: แง่กระดูกเชิงกรานที่อยู่ใต้บั้นเอว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิงกราน[n.] (choēngkrān) EN: pelvis ; pelvic bones ; hip bone   FR: bassin [m]
หัวตะคาก[n.] (hūatakhāk) EN: ilium ; pelvic brim   
กระดูกเชิงกราน[n.] (kradūk choēngkrān) EN: pelvis ; pelvic bones ; hip bone   FR: bassin [m]
ตะคาก[n.] (takhāk) EN: haunch-bone ; pelvic bones   

CMU English Pronouncing Dictionary
PELVIC    P EH1 L V IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pelvic    (j) pˈɛlvɪk (p e1 l v i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, ] pelvic cavity; lower abdomen, #893,827 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beckenboden {m} [anat.]pelvic floor [Add to Longdo]
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.]pelvic floor muscles [Add to Longdo]
Beckengürtel {m} [anat.]pelvic girdle [Add to Longdo]
Beckenknochen {m} [anat.]pelvic bone [Add to Longdo]
Hüftschwung {m}pelvic thrust [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下肢帯[かしたい, kashitai] (n) pelvic girdle [Add to Longdo]
腰部[ようぶ, youbu] (n,adj-no) loins; hips; pelvic region; waist; (P) [Add to Longdo]
骨盤帯[こつばんたい, kotsubantai] (n) pelvic girdle [Add to Longdo]
産後サポーター[さんごサポーター, sango sapo-ta-] (n) postpartum pelvic support belt [Add to Longdo]
肢帯[したい, shitai] (n) girdle (e.g. pelvic girdle, pectoral girdle) [Add to Longdo]
鳥盤類[ちょうばんるい, choubanrui] (n) Ornithischia (order of herbacious dinosaurs with bird-like pelvic structures) [Add to Longdo]
内診[ないしん, naishin] (n,vs) pelvic examination [Add to Longdo]
腹鰭;腹びれ[はらびれ, harabire] (n) pelvic fin; ventral fin [Add to Longdo]
竜盤類[りゅうばんるい, ryuubanrui] (n) Saurischia (order of dinosaurs with lizard-like pelvic structures) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  pelvic
      adj 1: of or relating to the pelvis; "pelvic exam"; "pelvic
             inflammation"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top