ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peke

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peke-, *peke*
Possible hiragana form: ぺけ
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peke (n) pˈiːk (p ii1 k)
pekes (n) pˈiːks (p ii1 k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
ゴーペケハチロク[go-pekehachiroku] (n) {comp} 5x86 [Add to Longdo]
ハチマルペケハチロク[hachimarupekehachiroku] (n) {comp} 80x86 [Add to Longdo]
ロクペケハチロク[rokupekehachiroku] (n) {comp} 6x86 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゴーペケハチロク[ごーぺけはちろく, go-pekehachiroku] 5x86 [Add to Longdo]
ハチマルペケハチロク[はちまるぺけはちろく, hachimarupekehachiroku] 80x86 [Add to Longdo]
ロクペケハチロク[ろくぺけはちろく, rokupekehachiroku] 6x86 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Peke
   n 1: a Chinese breed of small short-legged dogs with a long
      silky coat and broad flat muzzle [syn: {Pekinese},
      {Pekingese}, {Peke}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top