ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peg

P EH1 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peg-, *peg*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peg(vt) ตอกหมุด, See also: ตรึง, ติดหมุด, Syn. hold, clip, staple, Ant. unpin, unclip
peg(vt) จำแนก, See also: แยกแยะ
peg(vt) ขว้าง
peg(n) หมุด, See also: เข็มหมุด, ตะปู, สิ่งที่ใช้ยึดให้อยู่กับที่
peg(n) รอยตอก, See also: รอยบาก
peg(n) ขา (ขาจริงของคนและขาที่ทำด้วยไม้)
peg(n) ตะขอ (สำหรับแขวนเสื้อ)
peg as(phrv) เห็นว่าเป็น, See also: เข้าใจว่าเป็น
peg leg(n) ขาไม้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ขาเทียม
peg leg(n) คนใส่ขาไม้หรือขาเทียม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peg(เพก) n. หมด,ตอหมุด,ตะปู,เดือย,สลัก,หลัก,ไม้ปักที่สั้น,จุกไม้,แกนซอ,ขอแขวนหมวก,ที่หนีบเสื้อผ้า,หัวข้อ,ข้ออ้าง,ขาไม้,ขา,กางเกง -Phr. (take down a peg ถ่อมตัว) . vt. ตรึงหรือตอกติดด้วยหมุด,ตะปู เดือยหรืออื่น ๆ ,ขว้างลูกเบสบอล,จำแนกชนิด,เข้าใจ คำที่มีความหม
arpeggio(อาร์เพจ'จีโอ) n. เสียงดนตรีชนิดมีความถี่ตามกัน แทนที่จะพร้อมกัน, การบรรเลงซอชนิดหนึ่ง. -arpeggiated, arpeggioed adj.
scapegoat(สเคพ'โกท) n. แพะรับบาป,ผู้รับเคราะห์แทนคนอื่น, Syn. whipping boy, goat
scapegrace(สเคพ'เกรส) n. อันธพาลที่ใช้การไม่ได้,คนที่ใช้การไม่ได้,คนเสเพลที่ใช้การไม่ได้, Syn. rogue, rascal
unpeg(อันเพก') vt. เอาหมุดออก,ถอนหมุดออก

English-Thai: Nontri Dictionary
peg(n) ขอ,เดือย,หมุด,หลัก,จุกไม้,แขน
peg(vt) ตรึงไว้,ตอกติด
clothespeg(n) ไม้หนีบผ้า
scapegoat(n) แพะรับบาป,คนรับเคราะห์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peg-shaped toothฟันรูปหมุด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pegmatiteหินเพกมาไทต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
peg(vt) ตราหน้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wouldn't peg him as a Polo man.คุณเกินไป จะไม่ตรึงเขาเป็นคนโปโล Contact (1997)
Hi, folks, I'm Fuzzy Zoeller for the Putting Peg and Podสวัสดีครับ ผมฟัซซี่ โซลเล่อร์ กับรายการกอล์ฟทิป Saving Face (2004)
Tragic attempts by lonely old coffin dodgers... to meet someone before they give up and peg out.ก็พยายามกันไป๊ แก่แต่ยังไม่หมดหวัง... ว่าจะพบใครสักคนก่อนจะจบเห่ Imagine Me & You (2005)
Well, which peg says its time for me to drink a 40 and watch Dr. Phil?แล้วหมุดตัวไหนคือเวลาพักจิบเบียร์ ดู "คุยคุ้ยข่าว" ของฉันล่ะ Big Momma's House 2 (2006)
Ooh, notes on red pegs are really important.โน้ตหมุดแดงเนี่ยสำคัญมาก ๆ Big Momma's House 2 (2006)
You kiddin? This peg stuff is for real?ล้อเล่นน่า ฉันต้องทำตามหมุดสั่งจริงเหรอ Big Momma's House 2 (2006)
If you had checked the peg board, you would've seen... that Carrie had a violin lesson and Andrew had tutoring.ถ้าคุณเช็คกระดานงาน คุณจะเห็นว่าแคร์รี่มีเรียนไวโอลิน แอนดรูว์มีเรียนพิเศษ Big Momma's House 2 (2006)
When I peg a guy on a hunch, that's good police work, not some conspiracy to keep you out of the loop, all right?Prepare for the finaI power surge. Ready? -Have a good vacation. Deja Vu (2006)
We were a square peg and a round hole.เหมือนหมุดสี่เหลี่ยมกับรูกลม The Holiday (2006)
He knew we'd peg him for Elena's murder so... he covered his ass, had someone else do the deed.มันรู้ว่าเราหมายหัวมัน ในคดีการตายของเอเลน่า มันเลยป้องกันตัวเอง ให้คนอื่นรับทำแทนไป Waiting to Exhale (2007)
That's weird. I just wouldn't peg you for mechanical.แปลกแฮะ ไม่นึกว่าคุณจะเก่งทางช่างน่ะ Transformers (2007)
And do you also know that she can gulp down four-five pegs of Vodka at a time.และคุณควรจะรู้ด้วยว่า เธอกระดกว๊อดก้าได้่ทีละ 5... 6 เป็ก Namastey London (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pegA round peg in a square hole. [Idiom]
pegFor example, Pepperberg would show Alex an object, such as a green wooden peg or a red paper triangle.
pegHe might, however, have seen a wooden peg of a different size or color.
pegI had him pegged for a one-rounder at most.
pegI hung my hat on the peg.
pegIn the midst of the dollar falling hard against the yen and other major Eastern currencies the Chinese yuan, with China effectively taking a 'dollar peg' policy, has become cheap.
pegIt is difficult to peg the direction of interest deregulation.
pegJack and Peggy were married by the Rev. John Smith.
pegJohn and Cathy have different tastes and different characters; trying to couple them is like putting a square peg in a round hole.
pegJohn and Mary have different tastes and different characters; trying to couple them is like putting a square peg in a round hole.
pegPeggy did not go to see the drama, and neither did I.
pegPeter, who is always "broke", is not fit to be a cashier at the bank; it would be like trying to put a square peg into a round hole.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป๊ก(n) peg, See also: pin, thumbtack, Syn. หมุด, เข็มหมุด, Example: เขาเอาเป๊กไม้หนีบผ้าที่ซักแล้ว, Count Unit: ตัว, Notes: (ทับศัพท์)
เป๊ก(clas) peg, Example: คุณตากินเหล้าวันละเป๊กเป็นประจำ, Thai Definition: มาตราตวงเหล้า
ตรึงราคา(v) peg the price, See also: fix the price, Example: กระทรวงศึกษาธิการขอให้สำนักพิมพ์เอกชนตรึงราคาหนังสือไว้, Thai Definition: ทำให้ราคาอยู่ตัวหรือคงที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก๊ง[kong] (n) EN: peg of liquor
ลิ่ม[lim] (n) EN: wedge ; wooden pin ; peg  FR: coin [m] ; cale [f]
ไม้หนีบ[māinīp] (n) EN: clothes peg ; clothespin (Am.)  FR: pince à linge [f]
ไม้หนีบผ้า[māinīp phā] (n, exp) EN: clothes peg ; clothespin (Am.)  FR: pince à linge [f]
มอญ[Møn] (n, prop) EN: Mon ; Peguan
หมุด[mut] (n) EN: peg ; drawing pin ; cotter pin ; tin tack ; knot  FR: cheville [f] ; clavette [f]
นกแก้ว[nok kaēo] (n) EN: parrot   FR: perroquet [m] ; papegai [m] (vx)
เป๊ก[pek = pēk] (n) EN: peg ; drawing pin ; thumbtack  FR: punaise [f] ; petit clou [m]
พะโค[Phakhō] (n, prop) EN: Pegu
ผู้รับบาป[phūrapbāp] (n) EN: scapegoat  FR: bouc émissaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEG P EH1 G
PEGS P EH1 G Z
PEGG P EH1 G
PEGGY P EH1 G IY0
PEGGS P EH1 G Z
PEGUES P EY1 G EH0 S
PEGGIE P EH1 G IY0
PEGGED P EH1 G D
PEGRAM P EH1 G R AE2 M
PEGLOW P EH1 G L OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Peg (n) pˈɛg (p e1 g)
peg (v) pˈɛg (p e1 g)
pegs (v) pˈɛgz (p e1 g z)
Peggy (n) pˈɛgiː (p e1 g ii)
pegged (v) pˈɛgd (p e1 g d)
pegging (v) pˈɛgɪŋ (p e1 g i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伟晶岩[wěi jīng yán, ㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄧㄢˊ, / ] pegmatite, #131,134 [Add to Longdo]
飞马座[fēi mǎ zuò, ㄈㄟ ㄇㄚˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] Pegasus (constellation), #238,306 [Add to Longdo]
勃固[Bó gù, ㄅㄛˊ ㄍㄨˋ, ] Pegu city in south Myanmar (Burma) [Add to Longdo]
勃固山脉[Bó gù shān mài, ㄅㄛˊ ㄍㄨˋ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, / ] Pegu Yoma (mountain range) of south central Myanmar (Burma), separating Irrawaddy and Sittang basins [Add to Longdo]
勃固河[Bó gù hé, ㄅㄛˊ ㄍㄨˋ ㄏㄜˊ, ] Pegu river of south central Myanmar (Burma) [Add to Longdo]
木钉[mù dìng, ㄇㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] peg [Add to Longdo]
衣夹[yī jiā, ㄧ ㄐㄧㄚ, / ] peg [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pegel {m}; Maß {n}gauge; gage [Am.] [Add to Longdo]
Pegel {m}; Wasserpegel {m}level; water-gauge; water-gage [Am.] [Add to Longdo]
Pegel {m} | absoluter Pegellevel | absolute level [Add to Longdo]
Pegelnullpunkt {m}gauge datum [Add to Longdo]
Pegelregelung {f}level control [Add to Longdo]
Pegelstand {m}water level [Add to Longdo]
Pegelstandort {m}gauging site [Add to Longdo]
Stöpsel {m} | Stöpsel {pl}peg | pegs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しっぺ返し;竹箆返し;竹篦返し[しっぺがえし;しっぺいがえし(竹箆返し;竹篦返し), shippegaeshi ; shippeigaeshi ( take hera kaeshi ; take sukigushi kaeshi )] (n) returning tit for tat; retaliating [Add to Longdo]
アルペジオーネ[arupejio-ne] (n) arpeggione (ita [Add to Longdo]
アルペッジョ;アルペジオ;アルペッジオ[arupejjo ; arupejio ; arupejjio] (n) arpeggio (ita [Add to Longdo]
エムペグ[emupegu] (n) {comp} MPEG [Add to Longdo]
エムペグツー[emupegutsu-] (n) {comp} MPEG2 [Add to Longdo]
エムペグプラスプラス[emupegupurasupurasu] (n) {comp} MPEG++ [Add to Longdo]
クローリングペッグ[kuro-ringupeggu] (n) crawling peg [Add to Longdo]
ジェイペグ[jieipegu] (n) {comp} JPEG [Add to Longdo]
スケープゴーティング[suke-pugo-teingu] (n) scapegoating [Add to Longdo]
スケープゴート[suke-pugo-to] (n) scapegoat; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エムペグツー[えむぺぐつー, emupegutsu-] MPEG2 [Add to Longdo]
エムペグプラスプラス[えむぺぐぷらすぷらす, emupegupurasupurasu] MPEG++ [Add to Longdo]
エムペグ[えむぺぐ, emupegu] MPEG [Add to Longdo]
ペガサス[ぺがさす, pegasasu] Pegasus [Add to Longdo]
ジェイペグ[じえいぺぐ, jieipegu] JPEG [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peg
   n 1: a wooden pin pushed or driven into a surface [syn: {peg},
      {nog}]
   2: small markers inserted into a surface to mark scores or
     define locations etc. [syn: {peg}, {pin}]
   3: informal terms for the leg; "fever left him weak on his
     sticks" [syn: {pin}, {peg}, {stick}]
   4: a prosthesis that replaces a missing leg [syn: {peg}, {wooden
     leg}, {leg}, {pegleg}]
   5: regulator that can be turned to regulate the pitch of the
     strings of a stringed instrument
   6: a holder attached to the gunwale of a boat that holds the oar
     in place and acts as a fulcrum for rowing [syn: {peg}, {pin},
     {thole}, {tholepin}, {rowlock}, {oarlock}]
   v 1: succeed in obtaining a position; "He nailed down a spot at
      Harvard" [syn: {nail down}, {nail}, {peg}]
   2: pierce with a wooden pin or knock or thrust a wooden pin into
   3: fasten or secure with a wooden pin; "peg a tent" [syn: {peg},
     {peg down}]
   4: stabilize (the price of a commodity or an exchange rate) by
     legislation or market operations; "The weak currency was
     pegged to the US Dollar"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top