ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peculate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peculate-, *peculate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peculate(vi) ยักยอก, See also: ขโมย, นำไปโดยไม่บอกกล่าว, Syn. defraud, embezzle
peculate(vt) ยักยอก, See also: ขโมย, นำไปโดยไม่บอกกล่าว, Syn. defraud, embezzle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peculatevt.,vi. ยักยอก,ขโมย., See also: pecualion n. peculator n.
speculate(สเพค'คิวเลท) vi. พิจารณา,เก็ง,เดา,ครุ่นคิด,เสี่ยงโชค,คาดการณ์,ซื้อขายหากำไร,ค้าขาย., See also: speculation n. speculative adj. speculator n., Syn. conjecture, ponder, meditate

English-Thai: Nontri Dictionary
speculate(vi) เดา,คิด,เก็ง,เสี่ยงโชค,คาดการณ์,พิจารณา
speculate(vt) ค้าขาย,หมุนเงิน,เก็งกำไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมาน[anumān] (v) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate  FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
ฉ้อราษฎร์บังหลวง[chørātbanglūang] (v) EN: corrupt ; embezzle ; peculate ; swindle  FR: corrompre ; détourner ; escroquer
เก็ง[keng] (v) EN: estimate ; guess ; assume ; conjecture ; predict ; speculate ; expect  FR: spéculer ; deviner ; présumer ; conjecturer (litt.)
เก็งกำไร[kengkamrai] (v, exp) EN: speculate ; estimate ; assume the profit ; guess ; gamble  FR: boursicoter ; spéculer
คะเน[khanē] (v) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise   FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คาดการณ์[khātkān] (v) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate  FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer
คาดคะเน[khātkhanē] (v) EN: estimate ; speculate ; guess ; presume ; conjecture ; approximate  FR: estimer ; présumer ; supposer ; conjecturer (litt.) ; présupposer
เล่นหุ้น[len hun] (v, exp) EN: play the stock market ; speculate  FR: jouer en bourse
ผู้เก็งกำไร[phū kengkamrai] (n, exp) EN: speculator  FR: spéculateur [m]
ยักยอก[yakyøk] (v) EN: embezzle ; defraud ; swindle ; dupe ; trick ; thieve ; misappropriate ; peculate ; pilfer ; corrupt ; cheat  FR: détourner des fonds

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peculate (v) pˈɛkjulɛɪt (p e1 k y u l ei t)
peculated (v) pˈɛkjulɛɪtɪd (p e1 k y u l ei t i d)
peculates (v) pˈɛkjulɛɪts (p e1 k y u l ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
山を掛ける[やまをかける, yamawokakeru] (exp,v1) (See 山を張る) to speculate; to make an educated guess; to gamble (e.g. on getting the right questions) [Add to Longdo]
山を張る[やまをはる, yamawoharu] (exp,v5r) (See 山を掛ける) to speculate; to make an educated guess; to gamble (e.g. on getting the right questions) [Add to Longdo]
使い込む[つかいこむ, tsukaikomu] (v5m,vt) (1) to embezzle; to misappropriate; to peculate; (2) to accustom oneself to using; to use for a long time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peculate
   v 1: appropriate (as property entrusted to one's care)
      fraudulently to one's own use; "The accountant embezzled
      thousands of dollars while working for the wealthy family"
      [syn: {embezzle}, {defalcate}, {peculate},
      {misappropriate}, {malversate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top