ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pauperize

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pauperize-, *pauperize*
Possible hiragana form: ぱうぺりぜ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pauperize(vt) ทำให้ยากจนมาก, See also: ทำให้ยากไร้, ทำให้อนาถา, Syn. bankrupt, impoverish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pauperize(พอ'พะไรซ) vt. ทำให้ยากจนมาก, See also: pauperisation n. pauperization n.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไส้แห้ง(v) impoverish, See also: pauperize, be poor, Syn. ยากจน, อดอยาก, Example: ศิลปินในอดีต นอกจากจะไส้แห้งแล้ว ยังเป็นอาชีพที่ไม่ได้รับเกียรติเยี่ยงอาชีพอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาถา[anāthā] (adj) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless  FR: indigent ; nécessiteux
ไส้แห้ง[saihaēng] (v) EN: impoverish ; pauperize ; be poor

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pauperize (v) pˈɔːpəraɪz (p oo1 p @ r ai z)
pauperized (v) pˈɔːpəraɪzd (p oo1 p @ r ai z d)
pauperizes (v) pˈɔːpəraɪzɪz (p oo1 p @ r ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  pauperize
      v 1: reduce to beggary [syn: {beggar}, {pauperize}, {pauperise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top