ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paregoric

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paregoric-, *paregoric*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paregoric(n) ยาบรรเทาปวด, See also: ยาแก้ปวด
paregoric(adj) บรรเทาปวด, See also: แก้ปวด, Syn. soothing, balsamic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paregoric(แพ'ระกอ'ริค) n. ยาบรรเทาปวด -v. บรรเทา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paregoric (n) pˌærəgˈɒrɪk (p a2 r @ g o1 r i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
下痢止め[げりどめ, geridome] (n) antidiarrheal; paregoric; obstipant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  paregoric
      n 1: medicine used to treat diarrhea [syn: {paregoric},
           {camphorated tincture of opium}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top