ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parakeet

P EH1 R AH0 K IY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parakeet-, *parakeet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parakeet(n) นกแก้วเล็ก, Syn. parrot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parakeet(แพ'ระคีท) n. นกแก้วเล็ก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
parakeetIn order to live happily and healthily with parakeets or parrots (you should) think about the behavioral science of domesticated birds and of pet loss.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หงส์หยก[hongyok] (n) EN: parakeet
นกหงส์หยก[nok hong yok] (n) EN: parakeet  FR: perruche [f]
นกแก้วหัวแพร[nok kaēo hūa phraē] (n, exp) EN: Blossom-headed Parakeet  FR: Perruche à tête rose [f]
นกแก้วคอแหวนสีกุหลาบ[nok kaēo khø waēn sī kulāp] (n, exp) EN: Rose-ringed Parakeet  FR: Perruche à collier [f] ; Perruche verte à collier [f] ; Perruche de Kramer [f] ; Cateau
นกแก้วโม่ง[nok kaēo mōng] (n, exp) EN: Alexandrine Parakeet  FR: Perruche alexandre [f] ; Perruche à épaulettes [f]
นกกะลิง[nok kaling] (n, exp) EN: Grey-headed Parakeet  FR: Perruche de Finsch [f] ; Perruche à tête grise [f] ; Perruche à tête ardoisée [f]
นกแขกเต้า[nok khaek tāo] (n, exp) EN: Red-breasted Parakeet  FR: Perruche à moustaches [f] ; Perruche à poitrine rose [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARAKEET P EH1 R AH0 K IY2 T
PARAKEETS P EH1 R AH0 K IY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parakeet (n) pˈærəkiːt (p a1 r @ k ii t)
parakeets (n) pˈærəkiːts (p a1 r @ k ii t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rotschnabelalk {m} [ornith.]Parakeet Auklet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鸚哥[いんこ;インコ, inko ; inko] (n) (uk) true parrot (esp. small parrots such as the parakeet, lory and conure) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 parakeet
   n 1: any of numerous small slender long-tailed parrots [syn:
      {parakeet}, {parrakeet}, {parroket}, {paraquet},
      {paroquet}, {parroquet}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top