ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pang

P AE1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pang-, *pang*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pang(n) ความเจ็บปวดทันที, Syn. prick, sting, twinge
pangolin(n) ตัวนิ่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pang(แพง) n. ความเจ็บปวดอย่างฉับพลัน ตัวอย่าง: (a pang of sorrow), Syn. ache, pain
panga(พาง'กะ) n. มีดใหญ่ใบกว้างชนิดหนึ่ง
pangen(แพน'เกน) n. หน่ออ่อน,ตัวกำเนิด
pangenesisn. ทฤษฏีตัวกำเนิดมีทั่วทุกส่วน, See also: pangenetic adj.
pangolin(แพง'โกลิน) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีเกล็ดกว้างใหญ่ ซ้อนกัน มันกินมดที่มีลำตัวเป็นเกล็ดใหญ่., Syn. scaly aneater
bespangle(บิสแพง'เกิล) {bespangled,bespangling,bespangles} vt. ปกคลุมไปด้วย,ประดับ
cipango(ซิแพง'โก) n. ญี่ปุ่น
star-spangled bannern. ธงชาติอเมริกัน,เพลงชาติอเมริกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
pang(n) ความเจ็บปวด,ความเจ็บแสบ
spangle(n) สิ่งที่แพรวพราว
spangle(vi) ส่องแสงแพรวพราว,ส่องแสงแวบวับ
spangle(vt) ทำให้แพรวพราว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pangอาการเจ็บปลาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pangeaพันเจีย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
panglossiaอาการพล่าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pangasianodon gigasปลาบึก [TU Subject Heading]
Pangasius larnaudiปลาเทโพ [TU Subject Heading]
Pangasius masutusปลาเผาะ [TU Subject Heading]
Pangasius sanitwongseiปลาเทพา [TU Subject Heading]
Pangasius siamensisปลาสังกะวาด [TU Subject Heading]
Pangasius sutchiปลาสวาย [TU Subject Heading]
Pangolinsลิ่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Out of the blue, I get these sudden, these pangs of concern for your-- for your well--ความสัมพันธ์ของคุณเข้ามาจี้ให้เจ็บ จนหลุดพ้นจากความเศร้า สำหรับ เอ่อ Junior (1994)
A pang of conscience, perhaps?รู้สึกผิดต่อคุณธรรม อย่างงั้นเหรอ? The King and the Clown (2005)
Producer Jacky Pang Yee WahProducer Jacky Pang Yee Wah My Blueberry Nights (2007)
It's Gogonasus It was said there is 10,000 of them in the river of 'De Pang Ke'.นั่นมัน "Gogonasus" นี่ เค้าว่าในสมัยก่อนมีเป็นหมื่นๆตัวเลยนะ Ponyo (2008)
Yet I don't feel the slightest pang of guilt unleashing my attack dog right now.แต่ฉันไม่ได้รู้สึกอะไรกับความผิดนี้หรอกนะ ปล่อยไอ้หมาของฉันนะ All the Pretty Sources (2011)
Tell me you at least felt a... a pang of regret, a teeny little sliver of guilt.บอกหน่อยสิว่าคุณได้รู้สึก... เสียใจบ้างไหม รู้สึกผิดบ้างไหม Q&A (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pangFor the first time in my life, I felt a pang of conscience, but there was no other way out.
pangHe felt the pangs of conscience.
pangI have hunger pangs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บึก(n) Pangasianodon gigas, See also: scaleless fresh-water, Syn. ปลาบึก, Example: ประเทศไทยกับลาวทำความตกลงร่วมกันในการอนุรักษ์ปลาบึกในลำน้ำโขง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ปลาน้ำจืดชนิด Pangasianodon gigas ในวงศ์ Schilbeidae ไม่มีเกล็ด ตัวยาว แบนข้างเล็กน้อย ท้องกลม มีหนวดสั้นมากข้างละ 1 เส้นที่มุมปาก ไม่มีฟัน ครีบหลังตอนที่ 2 เป็นแผ่นเนื้อขนาดเล็ก ลำตัวด้านหลังสีเทาปนน้ำตาลแดง ด้านท้องสีขาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จังหวัดลำปาง[Jangwat Lampāng] (n, prop) EN: Lampang province  FR: province de Lampang [f]
เครื่องปั้นดินเผาลำปาง[khreūangpandinphao Lampāng] (n, exp) EN: Lampang ceramic
ความปวดร้าว[khwām pūatrāo] (n) EN: agony ; anguish ; pang  FR: agonie [f]
ลำปาง[Lampāng] (n, prop) EN: Lampang (North)  FR: Lampang (Nord)
ลิ่น[lin] (n) EN: pangolin  FR: pangolin [m]
ลิ่นชวา[lin Chawā] (n, exp) EN: Sunda Pangolin
ลิ่นจีน[lin Jīn] (n, exp) EN: Chinese Pangolin
ลิ่นพันธุ์เหนือ[lin phan neūa] (n, exp) EN: Chinese Pangolin
ลิ่นพันธุ์ใต้[lin phan tāi] (n, exp) EN: Sunda Pangolin
นกแซงแซวหงอนขน[nok saēng-saēo ngøn khon] (n, exp) EN: Spangled Drongo ; Hair-crested Drongo  FR: Drongo à crinière [m] ; Drongo soyeux [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PANG P AE1 NG
PANGS P AE1 NG Z
PANGLE P AE1 NG G AH0 L
PANGELS P AE2 NG G EH1 L Z
PANGALLO P AA0 NG G AA1 L OW0
PANGBORN P AE1 NG B AO2 R N
PANGBURN P AE1 NG B ER2 N
PANGLOSS P AE1 N G L AA2 S
PANGLOSS P AE1 NG G L AA2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pang (n) pˈæŋ (p a1 ng)
panga (n) pˈæŋgə (p a1 ng g @)
pangs (n) pˈæŋz (p a1 ng z)
pangas (n) pˈæŋgəz (p a1 ng g @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旁边[páng biān, ㄆㄤˊ ㄅㄧㄢ, / ] lateral; side; to the side; beside, #2,275 [Add to Longdo]
[pàng, ㄆㄤˋ, ] fat; plump, #2,715 [Add to Longdo]
[páng, ㄆㄤˊ, ] beside; one side; other; side; self; the right-hand side of split Chinese character, often the phonetic, #2,857 [Add to Longdo]
庞大[páng dà, ㄆㄤˊ ㄉㄚˋ, / ] huge; enormous; tremendous, #4,990 [Add to Longdo]
胖子[pàng zi, ㄆㄤˋ ㄗ˙, ] fat person; fatty, #5,385 [Add to Longdo]
膀胱[páng guāng, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄤ, ] urinary bladder; bladder, #11,368 [Add to Longdo]
螃蟹[páng xiè, ㄆㄤˊ ㄒㄧㄝˋ, ] crab, #11,603 [Add to Longdo]
[páng, ㄆㄤˊ, / ] huge; enormous; tremendous; surname Pang, #16,050 [Add to Longdo]
旁听[páng tīng, ㄆㄤˊ ㄊㄧㄥ, / ] to visit (a meeting, class, trial etc), #17,000 [Add to Longdo]
彷徨[páng huáng, ㄆㄤˊ ㄏㄨㄤˊ, ] to pace back and forth; to hesitate; to be indecisive; Pang Huang or Wandering About, a collection of short stories by Lu Xun 魯迅|鲁迅, #19,536 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Pangasiusปลาหนัง ปลาตระกูลที่ไม่มีเกล็ด มีหลายสายพันธุ์ เช่น ปลายสวาย(Pangasius Sutchi), ปลาสายยู (Pangasius conchophilus), ปลาบึก(Pangasius gigas, Chevey),ปลาเผาะ(Pangasius bocourti), ปลาเทโพหรือปลาปึ่ง(Pangasius Iarnaudiei),ปลาเทพา (Pangasius sanitwongsei),ปลาโมง (Pangasius bocourti Sauvage), ปลาดูก,ปลากด หลายชนิดนิยมนามาทำอาหาร, Syn. Catfish

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmerz {m} | Schmerzen {pl} | Schmerzen haben | Schmerzen bereiten; weh tun | von Schmerzen geplagtpang | pangs | to be in pain | to give pain | racked with pain [Add to Longdo]
Panganipieper {m} [ornith.]Pangani Longclaw [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カイヤン[kaiyan] (n) sutchi catfish (Pangasianodon hypophthalmus); iridescent shark catfish [Add to Longdo]
クーリーローチ;クーリー・ローチ[ku-ri-ro-chi ; ku-ri-. ro-chi] (n) kuhli loach (Pangio kuhlii) [Add to Longdo]
シャンパングラス[shanpangurasu] (n) champagne flute; champagne glass [Add to Longdo]
ジパング[jipangu] (n) Zipangu (the name for Japan used by Marco Polo) (ita [Add to Longdo]
スパングル;スパンコール[supanguru ; supanko-ru] (n) spangle [Add to Longdo]
パングラム[panguramu] (n) pangram; holo-alphabetic sentence [Add to Longdo]
パンゲア[pangea] (n) Pangaea [Add to Longdo]
パンパンガール[panpanga-ru] (n) prostitute (esp. one consorting with occupation soldiers after WWII); pan-pan girl [Add to Longdo]
プロパンガス[puropangasu] (n) propane gas [Add to Longdo]
ヘルパンギーナ[herupangi-na] (n) herpangina [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一般原則[いっぱんげんそく, ippangensoku] general principle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pang
   n 1: a sudden sharp feeling; "pangs of regret"; "she felt a stab
      of excitement"; "twinges of conscience" [syn: {pang},
      {stab}, {twinge}]
   2: a mental pain or distress; "a pang of conscience" [syn:
     {pang}, {sting}]
   3: a sharp spasm of pain

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top