ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paladin

P AE1 L AH0 D IH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paladin-, *paladin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paladin(n) อัศวิน, See also: นักรบ, ผู้กล้าหาญ, ขุนพล, Syn. champion, fighter, knight, hero, heroine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paladin(แพล'ละดิน) n. นักรบผู้กล้าหาญ,ขุนพล

CMU English Pronouncing Dictionary
PALADIN P AE1 L AH0 D IH0 N
PALADINO P AA0 L AA0 D IY1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paladin (n) pˈælədɪn (p a1 l @ d i n)
paladins (n) pˈælədɪnz (p a1 l @ d i n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Paladin {m}; treuer Gefolgsmann; ergebener Anhänger | Paladinen {pl}paladin | paladins [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
義侠の士[ぎきょうのし, gikyounoshi] (n) paladin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  paladin
      n 1: someone who fights for a cause [syn: {champion}, {fighter},
           {hero}, {paladin}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top