ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pager

P EY1 JH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pager-, *pager*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pager(n) วิทยุติดตามตัว, See also: เพจ, เพจเจอร์, Syn. beeper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pager(แพจ'เจอะ) n. เครื่องเรียกขานชื่อคน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pagerวิทยุเรียกตัว, วิทยุตามตัว [มีความหมายเหมือนกับ beeper ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Take out all cell phones and pagers and drop them on the floor.โยนโทรศัพท์มือถือกับเพจเจอร์ออกมาบนพื้น Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Next time I get a projectile vomiter, I could lose your pager number.คราวหน้า ฉันคงอ้วกพุ่งแน่ ฉันทำเบอร์เพจเธอหาย Love/Addiction (2007)
But I wouldn't mind hearing how you got my pager number.ผมไม่ว่าอะไรหรอกนะ ถ้าคุณอยากจะบอกว่าได้เบอร์เพจผมมายังไง The Right Stuff (2007)
How do you think she got your pager number?คุณไม่คิดเหรอว่าเธอได้เบอร์เพจ ของคุณมาได้ยังไง? The Right Stuff (2007)
Anybody have Taub's pager number?ใครมีเบอร์ เพจเจอร์ของเทาป์บ้าง Birthmarks (2008)
It's impossible to describe the panic that comes over you en you're a surgeon and your pager goes off in the middle of the night.มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบรรยายได้ถึงความหวั่นวิตกที่มาสู่คุณ หากคุณเป็นศัลยแพทย์ และเพจก็ส่งเสียงดังกลางดึก Invest in Love (2009)
So why didn't he answer his pager or his cell phone?แล้วทำไมเขาไม่ตอบล่ะ เพจเอร์ หรือ มือถือก็ได้ New History (2009)
PAGER BEEPSPAGER BEEPS The Eleventh Hour (2010)
And I found this pager in Walker's pocket.และฉันพบเพจเจอร์ในกระเป๋าของวอล์คเกอร์นี้ White House Down (2013)
No, but his pager is.เปล่าหรอก เพจของเขาต่างหาก In the Name of the Brother (2013)
Out of respect for others, please turn off all pagers and cell phones.เคารพคนอื่นหน่อย โปรดปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด World War Z (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพจเจอร์(n) pager, Syn. วิทยุติดตามตัว, Example: บริษัทแพ็ค-ลิ้งค์ฯ เป็นผู้ให้บริการเพจเจอร์เป็นรายแรกของไทย, Thai Definition: เครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่ง มีสัญญาและข้อความปรากฏให้เห็น, Notes: (อังกฤษ)
เครื่องวิทยุติดตามตัว(n) pager, Syn. วิทยุติดตามตัว, เพจเจอร์
วิทยุติดตามตัว(n) pager, Syn. เพจเจอร์, เพจ, Example: คุณหมอมีทั้งโทรศัพท์มือถือและวิทยุติดตามตัวตั้ง 2-3 เครื่องเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อเลย, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องรับวิทยุขนาดเล็กซึ่งติดตั้งชุดส่งสัญญาณเตือน
วิทยุติดตามตัว(n) pager, Thai Definition: เครื่องรับวิทยุขนาดเล็กซึ่งติดตั้งชุดส่งสัญญาณเตือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลือ[leū] (v) EN: spread ; circulate ; broadcast ; make known ; disseminate ; propagate ; spread widely  FR: colporter ; propager ; répandre ; diffuser
เผยแพร่[phoēiphraē] (v) EN: spread ; propagate ; disseminate ; broadcast ; publicize  FR: propager ; répandre ; diffuser ; colporter
แพร่[phraē] (v) EN: spread ; spread out ; broadcast ; propagate ; disseminate  FR: répandre ; diffuser ; propager ; disséminer
ระบาด[rabāt] (v) EN: spread out ; extend far and wide ; be scattered ; be dispersed ; be disseminated  FR: se répandre ; se disperser ; se disséminer ; propager
ซ่าน[sān] (v) EN: diffuse ; spread ; distribute  FR: se répandre ; se propager

CMU English Pronouncing Dictionary
PAGER P EY1 JH ER0
PAGERS P EY1 JH ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
呼叫器[hū jiào qì, ㄏㄨ ㄐㄧㄠˋ ㄑㄧˋ, ] pager; beeper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベル友[ベルとも, beru tomo] (n) person with whom one communicates by pager [Add to Longdo]
ページャ[pe-ja] (n) pager [Add to Longdo]
ページャー[pe-ja-] (n) {comp} pager [Add to Longdo]
ペイジャー[peija-] (n) {comp} pager [Add to Longdo]
ポケットベル[pokettoberu] (n) pager (wasei [Add to Longdo]
ポケベル[pokeberu] (n) (abbr) pocket bell; pager; beeper [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ページャー[ぺーじゃー, pe-ja-] pager [Add to Longdo]
ペイジャー[ぺいじゃー, peija-] pager [Add to Longdo]
ポケベル[ぽけべる, pokeberu] pager [Add to Longdo]
ページャ[ぺーじゃ, pe-ja] pager [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pager
   n 1: an electronic device that generates a series of beeps when
      the person carrying it is being paged [syn: {beeper},
      {pager}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top