ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

package

P AE1 K AH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -package-, *package*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
package(n) หีบห่อ, See also: สัมภาระ, Syn. container, pack, packet
package(n) ภาชนะบรรจุ, Syn. pack, packet, parcel
package(n) ส่วนประกอบทั้งหมด, Syn. aggregation, container
package(n) การซื้อขายเหมาทั้งชุด
package deal(sl) สินค้า / บริการที่ขายให้ในหนึ่งชุด
package tour(n) การท่องเที่ยววันหยุดไปกับบริษัททัวร์ซึ่งจัดบริการแบบครบวงจร
package holiday(n) การท่องเที่ยววันหยุดไปกับบริษัททัวร์ซึ่งจัดบริการแบบครบวงจร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
package(แพค'คิจ) n. หีบ,ห่อ,มัด, Syn. parcel
package dealn. การซื้อขายเหมาทั้งหมด
packaged programโปรแกรมสำเร็จในทางคอมพิวเตอร์ใช้หมายถึง application package ซึ่งก็คือ โปรแกรมสำเร็จที่มีผู้เขียนไว้จำหน่าย มีการจดลิขสิทธิ์ (ห้ามการคัดลอก) ปัจจุบันได้รับความนิยมมาก ราคาถูกกว่าการจ้างเขียน การใช้ก็ไม่ยาก ผู้ที่ซื้อไปใช้เพียงแต่อ่านคู่มือเอาเอง หรือเรียนรู้วิธีใช้คำสั่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ผู้ผลิตจะแข่งขันกันในการทำให้โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย มีทั้งโปรแกรมระบบ เช่น MS DOS และ Windows โปรแกรมตารางจัดการเช่น Excel, Lotus โปรแกรมประมวลผลคำ เช่น Word Perfect, MS Word, CU Writer ฯลฯ
prepackage(พรีแพค'คิจฺ,พรีแพค') vt. บรรจุเสร็จก่อน
software packageส่วนชุดคำสั่งสำเร็จซอฟต์แวร์สำเร็จในทางคอมพิวเตอร์ บางทีใช้สั้น ๆ ว่าpackage ซึ่งก็คือ โปรแกรมสำเร็จที่มีผู้เขียนไว้จำหน่าย มีการจดลิขสิทธิ์ (ห้ามการคัดลอก) ปัจจุบันได้รับความนิยมมาก ราคาถูกกว่าการจ้างเขียน การใช้ก็ไม่ยาก ผู้ที่ซื้อไปใช้เพียงแต่อ่านคู่มือเอาเอง หรือเรียนรู้วิธีใช้คำสั่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ผู้ผลิตจะแข่งขันกันในการทำให้โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย มีทั้งโปรแกรมระบบ เช่น MS DOS และ Windows โปรแกรมตารางจัดการเช่น Excel, Lotus โปรแกรมประมวลผลคำ เช่น Word Perfect, MS Word, CU Writer ฯลฯมีความหมายเหมือน packaged program

English-Thai: Nontri Dictionary
package(n) หีบห่อ,ภาชนะบรรจุ,รายการเหมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
packageโปรแกรมสำเร็จ [มีความหมายเหมือนกับ software package] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
packageรวมกันเป็นชุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
packageหีบห่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
package dealข้อตกลงรวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
package policyกรมธรรม์ภัยรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
package policyกรมธรรม์ภัยรวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
packaged type air conditioner; self-contained air conditionerเครื่องปรับอากาศแบบรวมส่วน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
packaged unitชุดอุปกรณ์แบบรวมส่วน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Package goods industryอุตสาหกรรมวัสดุบรรจุภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Package printingการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Package toursการท่องเที่ยวแบบเหมาจ่าย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
packageA bill came along with the package.
packageAttach this label to your package.
packageDid you get the package I sent you?
packageEach package contains a score of cigarettes.
packageHe attached a "Fragile" label to the package.
packageHe bound the package with a string.
packageHe delivered the package to the orphanage.
packageHe held a package under his arm.
packageHelp me lift the package.
packageHow much is the whole package?
packageI'd like to mail this package to Canada.
packageI'd like to send this package to Japan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บรรจุภัณฑ์(n) package, Example: นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้ผู้ผลิตเน้นการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม, Thai Definition: วัสดุทำเป็นถุงหรือกล่องเป็นต้น สำหรับบรรจุสินค้าปลีก
ห่อ(v) wrap, See also: package, envelop, Syn. หุ้มห่อ, หุ้ม, Ant. แกะ, เปิด, แก้, Example: สิ่งของที่จะส่งทางไปรษณีย์ต้องห่อให้เรียบร้อย, Thai Definition: พันหรือหุ้มสิ่งของด้วยใบไม้หรือกระดาษ เป็นต้น
กุลี(clas) package of 20 pieces of cloth, See also: score, Example: เมื่อตัดสินใจว่าจะแต่งชุดไทย หล่อนก็ไปหาซื้อผ้านุ่งมาหลายกุลี, Thai Definition: ลักษณนามบอกปริมาณของผ้า รวม 20 ผืน
ซอง(clas) pack, See also: package, case, packet, Example: คุณลุงสูบบุหรี่วันละ 2 ซอง
การบรรจุหีบห่อ(n) package, See also: baling, parceling, Syn. การบรรจุ, การใส่, การประจุ, Example: การทำให้สินค้ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นต้องผ่านการแปรรูปและการบรรจุหีบห่อหลายขั้นตอน เพื่อรักษารูปและกลิ่นของสินค้าให้ยาวนาน
หีบห่อ(n) package, See also: parcel, bundle, packet, Syn. พัสดุภัณฑ์, พัสดุ, Example: พนักงานกำลังจัดสินค้าใส่หีบห่อ, Thai Definition: วัตถุสิ่งของที่บรรจุกล่องหรือมีสิ่งอื่นห่อหุ้มอย่างมิดชิด เพื่อส่งไปในที่อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจุภัณฑ์[banjuphan] (n) EN: package
หีบห่อ[hīphø] (n) EN: package ; parcel ; bundle ; packet ; packaging  FR: paquet [m] ; colis [m]
ห่อ[hø] (n) EN: pack ; parcel ; package ; packet ; bundle ; carton  FR: paquet [m] ; colis [m]
ห่อ[hø] (v) EN: package ; wrap ; envelope ; cover ; bind up ; bale ; roll up  FR: empaqueter ; paqueter ; emballer ; enrouler ; recouvrir
ห่อ[hø] (n) EN: [classifier : packages, parcels, bundels, packets wrapped in paper]  FR: [classificateur : paquets, colis dans un emballage de papier]
ห่อ[hø] (n) EN: wrap ; package ; envelop
ห่อ[hø] (n) EN: [classifier : pack ; parcel ; package ; packet]
แก้ห่อ[kaē hø] (v, exp) EN: untie a package ; unpack a package  FR: déballer ; dépaqueter ; défaire un paquet
การซื้อขายแบบเหมารวม[kān seūkhāi baēp mao rūam] (n, exp) EN: package deal
เครื่องยังชีพ[khreūang yangchīp] (n, exp) EN: disaster relief package

CMU English Pronouncing Dictionary
PACKAGE P AE1 K AH0 JH
PACKAGE P AE1 K IH0 JH
PACKAGED P AE1 K IH0 JH D
PACKAGER P AE1 K IH0 JH ER0
PACKAGES P AE1 K AH0 JH AH0 Z
PACKAGES P AE1 K IH0 JH IH0 Z
PACKAGE'S P AE1 K IH0 JH IH0 Z
PACKAGERS P AE1 K IH0 JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
package (v) pˈækɪʤ (p a1 k i jh)
packaged (v) pˈækɪʤd (p a1 k i jh d)
packages (v) pˈækɪʤɪz (p a1 k i jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Automatenverpackung {f}package for automatic machine [Add to Longdo]
Maßnahmenkatalog {m}; Maßnahmepaket {n}package of measures [Add to Longdo]
Paketband {n}package tape [Add to Longdo]
Pauschalangebot {n}package deal [Add to Longdo]
Spulenfärbung {f} [textil.]package dyeing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water [Add to Longdo]
アカデミックパッケージ[akademikkupakke-ji] (n) {comp} academic package [Add to Longdo]
アプリケーションプログラムパッケージ[apurike-shonpuroguramupakke-ji] (n) {comp} application program package [Add to Longdo]
オフィスソフト[ofisusofuto] (n) office software package; office suite [Add to Longdo]
オンラインパッケージ[onrainpakke-ji] (n) {comp} online package [Add to Longdo]
オンライン計測器パッケージ[オンラインけいそくきパッケージ, onrain keisokuki pakke-ji] (n) {comp} online instrumentation package [Add to Longdo]
ギフトパッケージ[gifutopakke-ji] (n) gift package [Add to Longdo]
クイッケン[kuikken] (n) {comp} QUICKEN (accounting package) [Add to Longdo]
コマーシャルパッケージ[koma-sharupakke-ji] (n) commercial package [Add to Longdo]
システム管理機能単位パッケージ[システムかんりきのうたんいパッケージ, shisutemu kanrikinoutan'i pakke-ji] (n) {comp} systems management package [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム管理機能単位パッケージ[システムかんりきのうたんいパッケージ, shisutemu kanrikinoutan'i pakke-ji] systems management package [Add to Longdo]
ソフトウェアパッケージ[そふとうえあぱっけーじ, sofutoueapakke-ji] software package [Add to Longdo]
ディップ[でいっぷ, deippu] dip, DIP (Dual Inline Package) [Add to Longdo]
デュアルインラインパッケージ[でゆあるいんらいんぱっけーじ, deyuaruinrainpakke-ji] dual inline package (DIP) [Add to Longdo]
パッケージ[ぱっけーじ, pakke-ji] package [Add to Longdo]
パッケージソフトウェア[ぱっけーじそふとうえあ, pakke-jisofutouea] packaged software [Add to Longdo]
パッケージ名[パッケージめい, pakke-ji mei] package name [Add to Longdo]
応用パッケージ[おうようパッケージ, ouyou pakke-ji] application package [Add to Longdo]
梱包[こんぽう, konpou] packing (vs), crating, package [Add to Longdo]
制御属性パッケージ[せいぎょぞくせいパッケージ, seigyozokusei pakke-ji] Control-Attribute-Package [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 package
   n 1: a collection of things wrapped or boxed together [syn:
      {package}, {bundle}, {packet}, {parcel}]
   2: a wrapped container [syn: {package}, {parcel}]
   3: (computer science) written programs or procedures or rules
     and associated documentation pertaining to the operation of a
     computer system and that are stored in read/write memory;
     "the market for software is expected to expand" [syn:
     {software}, {software program}, {computer software},
     {software system}, {software package}, {package}] [ant:
     {computer hardware}, {hardware}]
   v 1: put into a box; "box the gift, please" [syn: {box},
      {package}] [ant: {unbox}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top