ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pacing

P EY1 S IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pacing-, *pacing*, pac
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
letter spacingช่องไฟหมายถึงช่องว่างระหว่างตัวอักษร ซึ่งสามารถทำให้เบียดกัน หรือห่างกันเท่าใดก็ได้ดูตัวอย่างต่อไปนี้ V e r y L o o s e Very tightมีความหมายเหมือน tracking
microspacingช่องไฟเล็กหมายถึง ช่องไฟเล็ก ๆ ที่โปรแกรมจัดการแทรกให้ มีขนาดเล็กกว่าขนาดตัวอักษร เพื่อช่วยปรับให้ข้อความที่พิมพ์ ชิดขอบซ้ายและขวาได้พอดี โปรแกรมประเภทประมวลผลคำจะจัดการใน เรื่องเหล่านี้ให้เอง ถ้าสั่งให้ "justify" ดู justify
monospacingห่างเท่ากันหมดหมายถึง การกำหนดให้อักษรแต่ละตัวมีช่องไฟเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็น i หรือ m ตรงข้ามกับ proportional spacing ซึ่งหมายถึง อักษรแต่ละตัวจะใช้เนื้อที่เท่าที่จำเป็น ดู proportional pitch ประกอบ
spacing(สเพสฺ'ซิง) n. การเว้นวรรค,การเว้นช่อง,สิ่งที่เว้นวรรค,สิ่งที่เว้นช่อง,การจัดให้มีช่อง,การปรับวรรคตอน,การปรับระยะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the cage of your own making which keeps you trapped and pacing about in the smallest space forever.นี่คือกรงที่คุณเป็นเจ้าของ ด้วยกับดักและฝีก้าวด้วย ที่ว่างเล็กที่สุดตลอดกาล eXistenZ (1999)
I have to ask today and he always cooked stuff for each meeting is your pacing ok?ฉันต้องถามวันนี้ และทุกครั้งที่มีการสังสรรค เขาก็มักจะลงมือทำอาหารเองเสมอ คุณยังฟังอยู่รึเปล่าครับ Sapuri (2006)
We're installing a pacing wire to... avoid that.เราติดต่อแผงสายไป... ... ยังทำไม่ได้.. Dying Changes Everything (2008)
We have a pacing wire in her, but the bradycardia isn't getting better.เราใส่สายให้เธอแต่อาการbradycardiaไม่ดีขึ้น Dying Changes Everything (2008)
Are the two of you going to keep pacing up and down?พวกนายของคนเดินไปเดินมาทำไม Episode #1.2 (2009)
I just... Could you stop pacing like that?ฉันแค่ นายหยุดเดินไปเดินมาได้ไหม Hitting the Ground (2010)
# My father will be pacing the floor #My father will be pacing the floor. A Very Glee Christmas (2010)
This play has incredible pacing problems.แต่ละคน แค่เดินเฉยๆยังมีปัญหาเลย The Rocky Horror Glee Show (2010)
I'd be running around telling friends, family, people in line at Starbucks, not pacing the hall trying to figure out how to tactfully bring up an abortion.ฉันคงวิ่งไปบอกเพื่อนทุกคน ไปบอกครอบครัว อวดกับคนแปลกหน้าในสตาร์บัค ไม่ใช่เดินไปเดินมา พยายามคิดว่า Going Dutch (2011)
Oh, I'm pacing myself.ฉันกำลังวัดระดับตัวเอง Sin of Omission (2011)
This one night she was pacing back and forth.ในคืนนั้น เธอเดินกลับไปกลับมา Hope (2011)
So he's pacing back and forth, back and forth, back and forth.เขาก็เลยเก็บกระเป๋าแล้ว เดินไปเดินมา เดินไปเดินมา Number Crunch (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pacingJack was pacing up and down in the room, lost in thought.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จังหวะ[jangwa] (n) EN: rhythm ; tempo ; phase ; timing ; swing ; cadence ; spacing ; step ; pace ; pulse  FR: rythme [m] ; tempo [m] ; cadence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PACING P EY1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pacing (v) pˈɛɪsɪŋ (p ei1 s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
步测[bù cè, ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ, / ] pacing, #189,511 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スペーシング[supe-shingu] (n) spacing; (P) [Add to Longdo]
プロポーショナルスペーシング[puropo-shonarusupe-shingu] (n) {comp} proportional spacing [Add to Longdo]
ペース配分[ペースはいぶん, pe-su haibun] (n,vs) pacing (e.g. in athletics, etc.); pacing oneself [Add to Longdo]
欧文ピッチ処理[おうぶんピッチしょり, oubun picchi shori] (n) {comp} proportional spacing [Add to Longdo]
可変字送り[かへんじおくり, kahenjiokuri] (n) {comp} variable spacing [Add to Longdo]
画素間隔[がそかんかく, gasokankaku] (n) {comp} pel spacing [Add to Longdo]
間隔比率[かんかくひりつ, kankakuhiritsu] (n) {comp} spacing ratio [Add to Longdo]
固定字送り[こていじおくり, koteijiokuri] (n) {comp} constant spacing [Add to Longdo]
固定字送り幅[こていじおくりはば, koteijiokurihaba] (n) {comp} character spacing [Add to Longdo]
語間[ごかん, gokan] (n) spacing between words [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロポーショナルスペーシング[ぷろぽーしょなるすぺーしんぐ, puropo-shonarusupe-shingu] proportional spacing [Add to Longdo]
欧文ピッチ処理[おうぶんピッチしょり, oubun picchi shori] proportional spacing [Add to Longdo]
可変字送り[かへんじおくり, kahenjiokuri] variable spacing [Add to Longdo]
画素間隔[がそかんかく, gasokankaku] pel spacing [Add to Longdo]
間隔比率[かんかくひりつ, kankakuhiritsu] spacing ratio [Add to Longdo]
固定字送り[こていじおくり, koteijiokuri] constant spacing [Add to Longdo]
固定字送り幅[こていじおくりはば, koteijiokurihaba] character spacing [Add to Longdo]
行間隔[ぎょうかんかく, gyoukankaku] line spacing [Add to Longdo]
行送り幅[ぎょうおくりはば, gyouokurihaba] line spacing [Add to Longdo]
線間隔[せんかんかく, senkankaku] line spacing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pacing
   n 1: (music) the speed at which a composition is to be played
      [syn: {tempo}, {pacing}]
   2: walking with slow regular strides

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top