ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oversizing

OW2 V ER0 S AY1 Z IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oversizing-, *oversizing*, oversiz
CMU English Pronouncing Dictionary
OVERSIZING OW2 V ER0 S AY1 Z IH0 NG
OVERSIZE OW2 V ER0 S AY1 Z
OVERSIZED OW1 V ER0 S AY2 Z D
OVERSIZES OW2 V ER0 S AY1 Z IH0 Z

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oversize(adj) ใหญ่กว่าปกติ, See also: ใหญ่กว่าธรรมดา, ใหญ่เกินจำเป็น, Syn. oversized
oversized(adj) ีขนาดใหญ่เกินไป, Syn. oversize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oversize(โอ'เวอะไซ?ซ) adj. ,n. (สิ่งที่) ใหญ่เกินไป

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oversized bookหนังสือที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคร่ง(adj) oversize, See also: extra large, oversized, outsize, outsized, Syn. ใหญ่โต, เร่อร่า, เก้งก้าง, Ant. เล็ก, กะทัดรัด, Example: คนขับรถสวมเสื้อตัวโคร่งและสวมหมวกแก๊ปทะมัดทะแมง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oversize (j) ˌouvəsˈaɪz (ou2 v @ s ai1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
臃肿[yōng zhǒng, ㄩㄥ ㄓㄨㄥˇ, / ] lit. overweight, so unable to move; fig. (of an organization) oversized or overstaffed, so unable to function properly, #20,241 [Add to Longdo]
太长[tài cháng, ㄊㄞˋ ㄔㄤˊ, / ] oversize [Add to Longdo]
帧太长[zhèng tài cháng, ㄓㄥˋ ㄊㄞˋ ㄔㄤˊ, / ] oversize frame; giant [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übergröße {f} | Übergrößen {pl}oversize | oversizes [Add to Longdo]
überdimensioniert {adj}oversized [Add to Longdo]
zu großoversized [Add to Longdo]
Überbereifung {f}oversizing [Add to Longdo]
Überdimensionierung {f}oversizing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
粗大ごみ;粗大ゴミ;粗大塵[そだいごみ(粗大ごみ;粗大塵);そだいゴミ(粗大ゴミ), sodaigomi ( sodai gomi ; sodai chiri ); sodai gomi ( sodai gomi )] (n) (1) oversize garbage; bulky rubbish; (2) (col) (derog) husband; useless man about the house [Add to Longdo]
大きすぎる;大き過ぎる[おおきすぎる, ookisugiru] (v1) to be oversized (overloud, etc.) [Add to Longdo]
禿び[ちび(P);チビ, chibi (P); chibi] (n) (1) (uk) (sens) small child; pipsqueak; small fry; small, cute versions of manga, anime, etc. characters, typically with oversized heads; (2) (vulg) short person; midget; dwarf; (3) small animal; runt; (pref) (4) worn down (pencil, etc.); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top