ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overrules

OW1 V ER0 R UW2 L Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overrules-, *overrules*, overrule
CMU English Pronouncing Dictionary
OVERRULES OW1 V ER0 R UW2 L Z
OVERRULE OW1 V ER0 R UW2 L
OVERRULED OW2 V ER0 R UW1 L D
OVERRULING OW1 V ER0 R UW2 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overrules (v) ˌouvərˈuːlz (ou2 v @ r uu1 l z)
overrule (v) ˌouvərˈuːl (ou2 v @ r uu1 l)
overruled (v) ˌouvərˈuːld (ou2 v @ r uu1 l d)
overruling (v) ˌouvərˈuːlɪŋ (ou2 v @ r uu1 l i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overrule(vt) ลบล้าง, See also: ปฏิเสธ, Syn. overturn, override, Ant. accept

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overrule(โอ'เวอะรูล) adj. ตีกลับ,ลบล้าง,ไม่ยอมตาย,ส่งกลับ,ปกครอง,ใช้อำนาจเหนือ,บังคับอยู่,พิชิต, See also: overruler n., Syn. cancel

English-Thai: Nontri Dictionary
overrule(vt) ปกครอง,บังคับ,ใช้อำนาจเหนือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
overrule๑. ลบล้าง๒. กลับคำพิพากษา [ดู reversal ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overrulI'm also in favour so it's three to one. And thus your objection is overruled.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่ำยี(v) ravage, See also: oppress, devastate, override, domineer, overrule, tyrannize, Syn. ทำลาย, ทำร้าย, ประทุษร้าย, กดขี่, Example: แม่อดทนได้ทุกอย่างไม่ว่าพ่อจะทำร้ายร่างกายและย่ำยีจิตใจแค่ไหน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不服[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, ] not accept sth; want to have sth overruled or changed; refuse to obey or comply; refuse to accept as final; remain unconvinced by; not give in to, #9,131 [Add to Longdo]
驳回[bó huí, ㄅㄛˊ ㄏㄨㄟˊ, / ] reject; turn down; overrule, #13,889 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(Ich erhebe) Einspruch! [jur.] | Einspruch (wird) stattgegeben! | Einspruch abgelehnt!Objection! | Objection sustained! | Objection overruled! [Add to Longdo]
überstimmen | überstimmend | überstimmtto overrule | overruling | overruled [Add to Longdo]
verwarfoverruled [Add to Longdo]
verwerfen | verwerfendto overrule | overruling [Add to Longdo]
verwirftoverrules [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
差違え[さしちがえ, sashichigae] (n) overruling referee's decision of bout outcome (sumo) [Add to Longdo]
判決を覆す[はんけつをくつがえす, hanketsuwokutsugaesu] (exp,v5s) to overrule a decision [Add to Longdo]
覆る[くつがえる, kutsugaeru] (v5r,vi) (1) to topple over; to be overturned; to capsize; (2) to be overruled; to be reversed; to be discredited; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top