ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oven

AH1 V AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oven-, *oven*
Possible hiragana form: おう゛ぇん
English-Thai: Longdo Dictionary
nonwoven(n) ผ้าใยสังเคราะห์ เช่น The Trade organization for technical textiles and nonwovens industries focuses on promoting innovation, research and education., See also: A. woven

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oven(n) เตาอบ
oven(n) เตาอบ, Syn. toaster, stove
oven mitt(n) ถุงมือหนาใช้จับภาชนะร้อนจากเตาอบ, Syn. oven glove
ovenproof(n) เหมาะกับการใช้ในเตาอบขณะร้อน, Syn. oven-safe
oven glove(n) ถุงมือหนาใช้จับภาชนะร้อนจากเตาอบ, Syn. oven mitt
oven-ready(adj) สำเร็จรูป, See also: พร้อมนำไปทำอาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oven(อัฟ'เวิน) n. เตาอบ,เตา.
atrioventricular(แอทริโอเวนทริค'คิวลาร์) adj. เกี่ยวกับหัวใจห้องบนและล่าง
cloven(โคล'เวิน) v. กริยาช่อง 3 ของ cleave. adj. เป็นรอยแยก,เป็นร่อง
cloven-hoofedadj. เกี่ยวกับกีบเท้าที่แยก
coven(คัฟ'วัน) n. กลุ่มแม่มด (โดยเฉพาะที่มี13คน) ,กลุ่มมารร้าย
covenant(คัพ'วะเนินทฺ) n. ข้อตกลง,สัญญา,ข้อกำหนด,บทบัญญัติในกฎหมายโบราณ,สัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ vi. ทำสัญญา,ทำข้อตกลง. vt. ตกลง (โดยสัญญา) ,ให้คำมั่น,กำหนด, Syn. compact, agreement, agree
covenanted(คัฟ'วะเนินทิด) adj. ซึ่งได้ทำสัญญาหรือ ตกลงไว้แล้ว,ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา
covenantee(คัฟวะเนินที') n. ผู้ที่ถูกกำหนดหรือให้คำมั่นไว้ในสัญญา
covenanter(คัฟ'วะเนินเทอะ) n. ผู้ทำสัญญา
handwoven(แฮนดฺ'โวเวิน) adj. ซึ่งทอด้วยมือ, Syn. handloomed

English-Thai: Nontri Dictionary
oven(n) เตาอบ
cloven(adj) แตก,แยกออก
covenant(n) สนธิสัญญา,ข้อตกลง,ข้อกำหนด,บทบัญญัติ
covenant(vi) ให้คำมั่น,ให้สัญญา,ทำสัญญา,ทำข้อตกลง
provender(n) อาหารแห้งสำหรับสัตว์
sloven(n) คนสะเพร่า,คนสกปรก,คนเลินเล่อ
slovenliness(n) ความสะเพร่า,ความสกปรก,ความเลินเล่อ
slovenly(adj) สะเพร่า,สกปรก,เลินเล่อ,เลอะเทอะ
woven(vt pp ของ) weave

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ovenA microwave oven gets food hot in an instant.
ovenBread is baked in an oven.
ovenHow long should we leave it in the oven?
ovenI have left you your dinner in the oven.
ovenIt is about time we bought a new microwave oven.
ovenMicrowaves penetrate the food in the oven.
ovenShe baked bread and cakes in the oven.
ovenShe was stooping to take something out of the oven.
ovenThat year's buzzword was digital : digital clocks, digital microwave ovens, even digital pens.
ovenThe cleanser removed the dirt from the oven.
ovenThe oven in my house didn't run well today.
ovenThis bread is fresh from the oven.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตาไฟ(n) stove, See also: oven, Example: เขาตะโกนด้วยอารมณ์คุกกรุ่นเต็มที่ ไม่ต่างอะไรกับไฟจากเตาไฟที่อยู่เบื้องหน้ามากนัก, Count Unit: เตา, ใบ, ลูก, Thai Definition: ที่สำหรับก่อไฟหุงต้มอาหาร
เตาอบ(n) oven, Example: การปิ้งขนมหม้อแกงตามแบบสมัยโบราณปิ้งด้วยเตาถ่าน มิได้ใช้เตาอบเหมือนปัจจุบัน, Count Unit: เตา, Thai Definition: เครื่องที่ใช้ไฟรุมรอบหรือใช้ไอน้ำเพื่อให้อาหารสุก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาบฉวย[chāpchūay] (adj) EN: careless ; slovenly ; slipshod  FR: négligé ; peu soigné
ชุ่ย[chui] (adj) EN: slipshod ; careless ; sloppy ; slovenly ; casual  FR: bâclé ; négligé ; peu soigné ; qui manque de rigueur
ชุ่ย[chui] (adv) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly  FR: sans soin ; sans prêter attention
กำเนิด[kamnoēt] (v) EN: originate ; be born  FR: provenir ; naître
กติกา[katikā] (n) EN: agreement ; pact ; convention ; covenant ; contract ; rules  FR: convention [f] ; pacte [m] ; accord [m]
โคเวนทรี[Khōwēnthrī] (n, prop) EN: Coventry  FR: Coventry
กีบผา[kīp phā] (n, exp) EN: cloven hoof
กระบุง[krabung] (n) EN: bamboo basket ; closely wooven bamboo basket ; wicker basket ; grain basket with a square base  FR: corbeille en bambou tressé [f] ; panier [m] ; boisseau de bambou [m] ; manne [f]
แหล่งที่มา[laengthīmā] (n, exp) EN: source ; origin ; root ; derivation ; base  FR: origine [f] ; provenance [f] ; source [f] (fig.)
ลวก[lūak] (adj) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough  FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier

CMU English Pronouncing Dictionary
OVEN AH1 V AH0 N
OVENS AH1 V AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oven (n) ˈʌvn (uh1 v n)
ovens (n) ˈʌvnz (uh1 v n z)
ovenware (n) ˈʌvnwɛəʳr (uh1 v n w e@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烤箱[kǎo xiāng, ㄎㄠˇ ㄒㄧㄤ, ] oven (Taiwan), #25,164 [Add to Longdo]
烤炉[kǎo lú, ㄎㄠˇ ㄌㄨˊ, / ] oven (PRC), #51,063 [Add to Longdo]
烘箱[hōng xiāng, ㄏㄨㄥ ㄒㄧㄤ, ] oven, #70,719 [Add to Longdo]
烘炉[hōng lú, ㄏㄨㄥ ㄌㄨˊ, / ] oven, #92,421 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ofentür {f}oven door [Add to Longdo]
Topflappen {m}oven cloth; pot cloth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけぞんざい[ikezonzai] (n,adj-na) rude; careless; slovenly [Add to Longdo]
しだらない[shidaranai] (adj-i) (See だらしない) slovenly [Add to Longdo]
しどけない[shidokenai] (adj-i) slovenly [Add to Longdo]
ずべら坊[ずべらぼう, zuberabou] (n) (1) (See ずんべら棒) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly [Add to Longdo]
ずぼら;ズボラ;ずべら;ズベラ[zubora ; zubora ; zubera ; zubera] (adj-na,n) sloppy; slovenly; slipshod; negligent; loose; unkempt [Add to Longdo]
ずんべら棒;ずんべら坊[ずんべらぼう, zunberabou] (n) (1) (See ずべら坊) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly [Add to Longdo]
ぞろっぺい[zoroppei] (adj-na) slovenly [Add to Longdo]
ぞんざい[zonzai] (adj-na,n) rude; careless; slovenly; (P) [Add to Longdo]
だらしが無い[だらしがない, darashiganai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless [Add to Longdo]
だらしの無い[だらしのない, darashinonai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  oven
      n 1: kitchen appliance used for baking or roasting

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top