ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outworking

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outworking-, *outworking*, outwork
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think Glenn said it pretty well. They're just outworking us.ฉันคิดว่าเกล็นบอกว่ามันสวยดี พวกเขาอีกครั้งเพียงผลสืบเรา Hidden Figures (2016)
I think Glenn said it pretty well. They're just outworking us.ฉันคิดว่าเกล็นบอกว่ามันสวยดี พวกเขาอีกครั้งเพียงผลสืบเรา Hidden Figures (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outwork(n) งานที่ทำที่บ้าน
outworker(n) คนทำงานที่บ้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outwork(เอาทฺเวิร์ค') vt. ทำงานได้ดีกว่า,ทำงานได้เร็วกว่า,ทำให้เสร็จ,ทำงานสำเร็จ. n. (เอาทฺ'เวิร์ค) สิ่งก่อสร้างป้องกันข้าศึกรอบนอกที่ง่าย ๆ, See also: outworker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
outwork(n) ด่านชั้นนอก
outwork(vt) ทำได้ดีกว่า,ทำได้เร็วกว่า

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outwork (n) ˈautwɜːʳk (au1 t w @@ k)
outworks (n) ˈautwɜːʳks (au1 t w @@ k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heimarbeit {f}outwork [Add to Longdo]
Heimarbeiter {m}; Heimarbeiterin {f}outworker [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top