ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outbounds

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outbounds-, *outbounds*, outbound
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outbound(adj) ที่เดินทางออกจาก, See also: ขาออก, Ant. inbound

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outbound(เอาทฺ'เบาดฺ) adj. ขาออก,นอกสถาน,แล่นออก

English-Thai: Nontri Dictionary
outbound(adj) แล่นออก,(เรือ)ขาออก,ออกไปข้างนอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาขึ้น[khākheun] (n) EN: outbound trip

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTBOUND AW1 T B AW2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outbound (j) ˈautbaund (au1 t b au n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausreise {f} | bei der Ausreisedeparture; outbound passage; outward voyage; voyage out | on leaving the country [Add to Longdo]
auslaufendoutbound [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトバウンド[autobaundo] (n) {comp} outbound [Add to Longdo]
下り線[くだりせん, kudarisen] (n) down line; outbound line [Add to Longdo]
下り便[くだりびん, kudaribin] (n) down train; outbound train [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions