ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outbound

AW1 T B AW2 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outbound-, *outbound*, outboun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outbound(adj) ที่เดินทางออกจาก, See also: ขาออก, Ant. inbound

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outbound(เอาทฺ'เบาดฺ) adj. ขาออก,นอกสถาน,แล่นออก

English-Thai: Nontri Dictionary
outbound(adj) แล่นออก,(เรือ)ขาออก,ออกไปข้างนอก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Outbound enemy aircraft. I'm in pursuit.ผมกำลังเจอฝูงข้าศึก ผมกำลังตามมัน Terminator Salvation (2009)
He's booked an outbound flight 48 hours later.เขาจองเที่ยวบินขากลับ ในวันพฤหัส One Way (2010)
Okay, cross-reference that with the train's outbound passenger roster.โอเค, เทียบกับ บัญชีรายชื่อผู้โดยสาร รถไฟของขาออก What We Have Is Worth the Pain (2012)
All the outbound calls off of Kaleo's cell phone are to his brother Darryl... with the exception of this one.มือถีอของคาเลโอทั้งหมด มีแต่โทร.ไปหาพี่ชาย แดริล ยกเว้น Kalele (2012)
The outbound train with direct service from Baltimore to Salt Lake City will be departing from track seven.รถไฟพิเศษขาออก จากบัลติมอร์ไปซอลท์เลคซิตี้ จะออกจากสถานีในชานชาลาที่ 7 Bad Code (2012)
I haven't said anything yet, but I've already checked outbound flights.ฉันยังไม่ได้บอกอะไรเลย แต่ดูเที่ยวบินออกนอกเกาะไว้แล้ว Pa Make Loa (2012)
And has taken control of our outbound communications.และควบคุมการสื่อสาร ออกไปภายนอก Athens (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาขึ้น[khākheun] (n) EN: outbound trip

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTBOUND AW1 T B AW2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outbound (j) ˈautbaund (au1 t b au n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトバウンド[autobaundo] (n) {comp} outbound [Add to Longdo]
下り線[くだりせん, kudarisen] (n) down line; outbound line [Add to Longdo]
下り便[くだりびん, kudaribin] (n) down train; outbound train [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outbound
   adj 1: that is going out or leaving; "the departing train"; "an
       outward journey"; "outward-bound ships" [syn: {outbound},
       {outward}, {outward-bound}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top