ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ouster

AW1 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ouster-, *ouster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ouster(n) การย้ายออก, See also: การปลดออก, การไล่ออก, Syn. discharge, eviction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ouster(เอา'สเทอะ) n. การขับไล่,การขับออก,การเพิกถอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ousterการขับออก, การขับไล่, การแย่ง, การถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ouster of jurisdictionการถอนอำนาจพิจารณาคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The plan hinges on Conrad's ouster and Daniel's ascension to power.แผนการณ์ ที่ขึ้นอยู่กับการเพิกถอนของคอนราด และการขึ้นมามีอำนาจของแดเนียล Penance (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
OUSTER AW1 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ouster (n) ˈaustər (au1 s t @ r)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ouster
   n 1: a person who ousts or supplants someone else [syn:
      {ouster}, {ejector}]
   2: a wrongful dispossession
   3: the act of ejecting someone or forcing them out [syn:
     {ouster}, {ousting}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top