ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ornery

AO1 R N ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ornery-, *ornery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ornery(adj) เจ้าอารมณ์, See also: อารมณ์บูด, Syn. cantankerous, mean

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ornery(ออร์'เนอรี) adj. ต่ำช้า,ต่ำต้อย,เจ้าอารมณ์,มีนิสัยไม่ดี., See also: orneriness n., Syn. low

CMU English Pronouncing Dictionary
ORNERY AO1 R N ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ornery (j) ˈɔːnəriː (oo1 n @ r ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ornery
   adj 1: having a difficult and contrary disposition; "a
       cantankerous and venomous-tongued old lady"- Dorothy
       Sayers [syn: {cantankerous}, {crotchety}, {ornery}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top