ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

orientate

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orientate-, *orientate*
Possible hiragana form: おりえんたて
English-Thai: Longdo Dictionary
disorientated(adj) สับสนและไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orientate[VT] หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
orientate oneself[PHRV] คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม

English-Thai: Nontri Dictionary
orientate(vt) หันไปทางตะวันออก,หันเห,หาที่ตั้ง,ปรับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But we'll need some way to orientate in here maybe the enemy's gate is down?ในนี้พื้นถูกออกแบบมาเพื่อสร้าง แรงโน้มถ่วงให้เหมือนบนโลก ก้าวผ่านประตูนั่น เธอจะอยู่สภาพไร้แรงโน้มถ่วง Ender's Game (2013)
Deon said he has to be orientated first.Deon กล่าวว่าเขาจะต้องมีการปรับครั้งแรก Chappie (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
ORIENTATED    AO1 R IY0 AH0 N T EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orientate    (v) ˈɔːrɪəʴntɛɪt (oo1 r i@ n t ei t)
orientated    (v) ˈɔːrɪəʴntɛɪtɪd (oo1 r i@ n t ei t i d)
orientates    (v) ˈɔːrɪəʴntɛɪts (oo1 r i@ n t ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
指向[しこう, shikou] (n,vs) (1) (See 志向) being orientated (towards); pointing (towards); directing (towards); (adj-no) (2) directional (e.g. microphone); (n-suf) (3) -oriented [Add to Longdo]
方向付ける;方向づける[ほうこうづける, houkoudukeru] (v1) to direct; to guide; to orient; to orientate; to align [Add to Longdo]
無東西[むとうざい, mutouzai] (n) (1) not knowing one's bearings; being disorientated; (2) itinerant monk; pilgrim [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 orientate
   v 1: determine one's position with reference to another point;
      "We had to orient ourselves in the forest" [syn: {orient},
      {orientate}] [ant: {disorient}, {disorientate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top