ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ontogeny

AA0 N T AA1 JH AH0 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ontogeny-, *ontogeny*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ontogeny(ออนทอจ'จีนี) n. การพัฒนาเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ontogenyพัฒนาการของพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ontogenyOntogeny recapitulates phylogeny.

CMU English Pronouncing Dictionary
ONTOGENY AA0 N T AA1 JH AH0 N IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
個体発生[こたいはっせい, kotaihassei] (n,adj-no) ontogeny; ontogenesis [Add to Longdo]
個体発生論[こたいはっせいろん, kotaihasseiron] (n) ontogeny [Add to Longdo]
発生[はっせい, hassei] (n,vs,adj-no) (1) outbreak; spring forth; occurrence; incidence; origin; (2) (See 個体発生) ontogeny; development of complex multicellular structures from cell(s) in a simple state; (P) [Add to Longdo]
反復説[はんぷくせつ, hanpukusetsu] (n) biogenetic law; recapitulation theory (theory that ontogeny recapitulates phylogeny) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ontogeny
   n 1: (biology) the process of an individual organism growing
      organically; a purely biological unfolding of events
      involved in an organism changing gradually from a simple to
      a more complex level; "he proposed an indicator of osseous
      development in children" [syn: {growth}, {growing},
      {maturation}, {development}, {ontogeny}, {ontogenesis}]
      [ant: {nondevelopment}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top