ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

onrush

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -onrush-, *onrush*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
onrush(n) การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรุนแรง, See also: การพุ่งโถมไปข้างหน้า, Syn. charge

English-Thai: Nontri Dictionary
onrush(n) การไหลบ่า,การทะลัก,การโถม,การกรู

CMU English Pronouncing Dictionary
ONRUSHING AA1 N R AH2 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
onrush (n) ˈɒnrʌʃ (o1 n r uh sh)
onrushes (n) ˈɒnrʌʃɪz (o1 n r uh sh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ansturm {m} | Anstürme {pl}onrush | onrushes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
千波万波[せんぱばんぱ, senpabanpa] (n) many waves; onrushing waves [Add to Longdo]
飛び込み自殺[とびこみじさつ, tobikomijisatsu] (n) committing suicide by throwing oneself in front of an onrushing train [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 onrush
   n 1: (military) an offensive against an enemy (using weapons);
      "the attack began at dawn" [syn: {attack}, {onslaught},
      {onset}, {onrush}]
   2: a forceful forward rush or flow; "from the bow she stared at
     the mesmerising onrush of the sea where it split and foamed";
     "the explosion interrupted the wild onrush of her thoughts"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top