ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

onion

AH1 N Y AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -onion-, *onion*
Possible hiragana form: おにおん
English-Thai: Longdo Dictionary
spring onion(n) ต้นหอม, Syn. green onion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
onion(n) หอมหัวใหญ่, See also: หัวหอม, หัวหอมใหญ่, หัวหอมฝรั่ง
onion skin(n) กระดาษเขียนที่บางและเรียบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
onion(อัน'ยัน) n. หอม,หัวหอมหัวใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
onion(n) หัวหอม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Onion industryอุตสาหกรรมหอมหัวใหญ่ [TU Subject Heading]
Onionsหอมหัวใหญ่ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
onion(n) หอมแดง, See also: หัวหอม, Syn. หอม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
onionI can eat anything but onions.
onionI don't like the taste of onions.
onionI'll have tomato and onion.
onionOh, onion bagels.
onionOnions cook more quickly than potatoes.
onionTears came into my eyes when I was chopping onions.
onionThis soup tastes of onions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวหอม(n) onion, Example: หัวหอมเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกมีหัวหลายชนิดในสกุล Allium วงศ์ Alliaceae กลิ่นฉุน ใช้ปรุงอาหาร เช่น หอมหัวใหญ่ หรือ หอมฝรั่ง (A. cepa Linn.)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจาด[ājāt] (n) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles  FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
หอม[høm] (n) EN: onion ; scallion ; spring onion (Am.) ; shallot  FR: oignon [m] ; ciboule [f] ; échalote [f]
หอมดอง[høm døng] (n, exp) EN: pickled onion
หอมหัวใหญ่[høm hūa yai] (n, exp) EN: onion  FR: oignon [m]
หอมซอย[høm søi] (n, exp) EN: sliced onion
หอมใหญ่[høm yai] (n, exp) EN: onion  FR: oignon [m]
หัวหอม[hūahøm] (n) EN: onion  FR: oignon [m]
ต้นหอม[ton høm] (n) EN: scallion ; spring onion (Am.) ; green onion ; Green Shallot  FR: oignon vert [m] ; ciboule [f] ; cive [f]
ต้นหอมญี่ปุ่น[ton høm Yīpun] (n, exp) EN: Japanese Bunching Onion

CMU English Pronouncing Dictionary
ONION AH1 N Y AH0 N
ONIONS AH1 N Y AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
onion (n) ˈʌnɪəʳn (uh1 n i@ n)
onions (n) ˈʌnɪəʳnz (uh1 n i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洋葱[yáng cōng, ㄧㄤˊ ㄘㄨㄥ, / ] onion, #11,599 [Add to Longdo]
大葱[dà cōng, ㄉㄚˋ ㄘㄨㄥ, / ] onions, #27,403 [Add to Longdo]
葱头[cōng tóu, ㄘㄨㄥ ㄊㄡˊ, / ] onion; Western round onion, #57,570 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwiebel {f} | Zwiebeln {pl}onion | onions [Add to Longdo]
Zwiebelkuchen {m} [cook.]onion pie; onion tart [Add to Longdo]
Zwiebelmuster {n}onion pattern [Add to Longdo]
Zwiebelring {m} [cook.] | Zwiebelringe {pl}onion ring | onion rings [Add to Longdo]
Zwiebelsoße {f} [cook.]onion gravy [Add to Longdo]
Zwiebelsuppe {f} [cook.]onion soup [Add to Longdo]
Zwiebelschale {f} [cook.]onion skin; onionskin [Add to Longdo]
Zwiebelturm {m} [arch.]onion dome; onion tower [Add to Longdo]
Thailand-Hakenlilie {f} (Crinum thaianum)onion bulb [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ねぎだく;ネギだく[negidaku ; negi daku] (n) (See つゆだく) containing more onions or leeks than usual (of gyudon, etc.) [Add to Longdo]
オニオン[onion] (n) (See 玉ねぎ) onion (edible plant, Allium cepa); (P) [Add to Longdo]
一文字[ひともじ, hitomoji] (n) (1) (arch) (fem) one (written) character; (2) (See 葱) Welsh onion (Allium fistulosum) [Add to Longdo]
海葱[うみねぎ, uminegi] (n) white squill (Urginea maritima); sea onion [Add to Longdo]
鴨鍋[かもなべ, kamonabe] (n) dish of duck meat cooked with cabbage, spring onions, tofu, etc. [Add to Longdo]
鴨南蛮[かもなんばん, kamonanban] (n) {food} noodles with duck meat and Welsh onions [Add to Longdo]
擬宝珠[ぎぼし;ぎぼうし;ぎぼうしゅ;ギボウシ;ギボシ, giboshi ; giboushi ; giboushu ; giboushi ; giboshi] (n) (1) ornamental railing top; bridge railing-post knob; (2) Welsh onion flower; leek flower; (3) (uk) hosta; plantain lily [Add to Longdo]
球茎[きゅうけい, kyuukei] (n) (plant) bulb; onion [Add to Longdo]
玉ねぎ(P);玉葱;葱頭[たまねぎ, tamanegi] (n) onion (edible plant, Allium cepa); (P) [Add to Longdo]
根深[ねぶか, nebuka] (n) (See 葱) Welsh onion (species of scallion, Allium fistulosum) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 onion
   n 1: the bulb of an onion plant
   2: bulbous plant having hollow leaves cultivated worldwide for
     its rounded edible bulb [syn: {onion}, {onion plant}, {Allium
     cepa}]
   3: an aromatic flavorful vegetable

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top